Vizija dela v ŠO

Naš osnovni namen in vodilo pri razvoju in ustanovitvi športnih oddelkov na srednji tehnični in strokovni šoli ŠC PET Ljubljana je želja, da šola mladega človeka ne odvrne od športa, in na drugi strani, da udejstvovanje v športu ni razlog za slabši učni uspeh.

Športni oddelki so uvedeni z namenom, da mladim športnikom omogočimo hkratno pridobivanje srednješolske izobrazbe in uspešno napredovanje v športu. Pri tem sledimo splošnim, pedagoškim in športnim ciljem, to je ŠOLA IN ŠPORT Z ROKO V ROKI.

Dijaki pridobijo status športnika na osnovi Pravilnika in kriterijev, ki sta ga oblikovala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Na programu ekonomski tehnik imamo oddelke z dijaki športniki.

V šolskem letu 2022/2023 smo prejeli ZLATO PLAKETO NAJ ŠPORTNE ŠOLE.