Management v športu

Zakaj smo uvedli predmet (modul) MENEDŽMENT V ŠPORTU?

  1. Ker je šport pri nas in v svetu pomembna gospodarska panoga.

Po raziskavi iz leta 2018 ustvarja šport 2,12 % BDP Evropske unije, s športom povezana zaposlenost pa nudi kar 5,67 milijona delovnih mest, kar je 2,72 % delovne sile v vsej Evropski uniji (vir: Uradni list Evropske unije, 13. 12. 2018, Study on the economic impact of sport through Sport Satellite Accounts).

  1. Ker ima šport zelo pomembno družbeno vlogo v vsakdanjem življenju (socializacija, psihološki in zdravstveni vidik …).
  2. Ker ima šport neprecenljivo vlogo spodbujevalca združevanja narodov in kultur (olimpijske igre, svetovna prvenstva …).
  3. Ker se aktivno ukvarjate ali pa ste se aktivno ukvarjali s športom in si nabrali skozi kariero že veliko neformalnega znanja.
  4. Ker imate šport radi ter gojite do njega strast in veselje.
  5. Ker vam lahko šport služi kot poklicna orientacija po športni karieri (poklicni športnik, trener, kineziolog, fizioterapevt, športni pedagog, menedžer v športu, športni novinar …).
  6. Ker lahko nadaljujete študij menedžmenta v športu na vseh treh javnih univerzah v Sloveniji.

Menedžment v športu smo začeli poučevati v šolskem letu 2011/2012. V okviru predmeta menedžment v športu so dijaki izdelali več kot 100 raziskovalnih nalog, med njimi so bile mnoge nagrajene z zlatim, srebrnim in bronastim državnim priznanjem.

Vsebino predmeta popestrimo s številnimi nekdanjimi uspešnimi dijaki naše šole, priznanimi gosti iz sveta športa, športnega novinarstva in gospodarstva, ki so uspešno združevali dvojno kariero.

Menedžment v športu je vsekakor lepa karierna priložnost za vsakega mladega športnika, saj se bo moral po koncu športne kariere vključiti na trg delovne sile. Uvedba ustreznih izobraževalnih vsebin je zato priložnost, ki bo omogočila, da bodo lahko dijaki športniki, ki so dnevno vpeti v organizacijo in posebnosti vodenja v športu, svoje izkušnje, znanje in kompetence kasneje tudi formalizirali in prenesli v prakso.