Osebna izkaznica srednje tehniške in strokovne šole

Naziv: SREDNJA TEHNIŠKA IN STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

Skrajšano ime:  STSŠ ŠC PET Ljubljana

Naslov: Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

RAVNATELJICA

mag. Simona Zupančič

TAJNIŠTVO

Pija Dolničar

Milena BOŠNJAK

Uradne ure
pon.-pet.
8.00-12.00

RAČUNOVODSTVO

Bogdan Jesenko

SVETOVALNA SLUŽBA

Alenka Rakun

Hana Zega

POMOČNIK RAVNATELJICE

Matjaž Ternovec

KNJIGOVODSTVO

Petra Gole

TAJNIK POKLICNE MATURE

Gregor ŽAGAR