Predstavitev srednje tehniške in strokovne šole

Nagovor ravnateljice

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani!

Na spletni strani predstavljamo delo na Srednji tehniški in strokovni šoli Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, ki ima večot 70-letno tradicijo.

Delo z mladimi je poslanstvo in izziv. Izzive pa si postavljamo celo življenje. Naši izzivi so povezani s tem, kako zagotavljati kvalitetno izveden učni proces, kako dijake čim bolj aktivno vključiti v pouk, kako slediti spremembam v družbi, kako ustvarjati pozitivne odnose ter ugled šole. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje vseh deležnikov: dijakov, učiteljev in drugih zaposlenih, staršev ter zunanjih sodelavcev.

Številne interesne dejavnosti in projektno delo na področju ekonomije in telekomunikacij pomenijo nadgradnjo pouka, uporabno znanje in kompetence in so del vseživljenjskega učenja. Pohvalimo se lahko z aktivnim in uspešnim sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih, raziskovalni dejavnosti ter dobrimi dosežki na področju znanja in športa.

Na šoli se trudimo ustvarjati prijetno in pozitivno vzdušje. Pomembno je, da znamo prisluhniti, poslušati, razumeti in se pogovoriti. Prizadevamo si, da naši dijaki odrastejo v odgovorne osebe in s pridobljenim znanjem, izkušnjami ter izobrazbo lahko nadaljujejo študij oziroma vstopijo na trg dela.

Kaj vse se pri nas dogaja, boste ugotovili, če si vzamete čas in pobrskate po naši spletni strani ali če nas osebno obiščete. Veseli bomo, če postanete del naše zgodbe.