Delavnice

V aktivu športne vzgoje se zavedamo, da je ob rednih urah športne vzgoje potrebno dijake na tem področju tudi izobraziti. Zato izvajamo različne delavnice.

Vsako leto imajo dijaki v oddelkih z dijaki športniki dve delavnici s športnim psihologom.

Dijaki prvih letnikov imajo delavnico SLOADO, ki dijake seznani z določenimi postopki oddajanja dopinškega vzorca, listo prepovedanih substanc …

Več je mogoče prebrati na njihovi spletni strani http://www.sloado.si/.

Dvakrat letno se izvede delavnica o športni prehrani.