Športna infrastruktura

Na srednji šoli ŠC PET je dijakom na voljo ustrezna športna infrastruktura:

  • športna dvorana
  • galerija
  • fitnes
  • preventivni prostor
  • zunanje igrišče

Poleg naštetega uporabljamo tudi stadion na Kardeljevi ploščadi.

Z infrastrukturo smo profesorji športne vzgoje zadovoljni, saj nam omogoča uspešno delo z dijaki. Fitnes je svetel in dobro opremljen, galerija pa nam omogoča da lahko opravimo ure, ki so namenjene gimnastiki. Preventivni prostor v sklopu pouka uporabljajo poškodovani dijaki oziroma dijaki, ki se vračajo po poškodbah. Zanje skrbi profesor Karlo Gračner, ki je šolski kineziolog.