Delavnice

V aktivu športne vzgoje se zavedamo, da je ob rednih urah športne vzgoje potrebno dijake na tem področju tudi izobraziti. Zato izvajamo različne delavnice.

Vsako leto imajo dijaki športnih oddelkov dve delavnici s športnim psihologom.

Dijaki prvih letnikov imajo delavnico SLOADO, ki dijake seznani z določenimi postopki oddajanja dopinškega vzorca, listo prepovedanih substanc …

Več je mogoče prebrati na njihovi spletni strani http://www.sloado.si/

Profesor športne vzgoje Jošt Hren izvaja delavnico o prehrani.