Asistent snemalca

  1. stopnja zahtevnosti

NPK lahko pridobi oseba, ki ima:

  • najmanj srednjo poklicno izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj na področju dela asistentov snemalca.

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

Kandidat za preverjanje pripravi in zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela asistenta/asistentke snemalca/ke. K strokovni nalogi priloži tudi AV- delo, pri katerem je sodeloval, v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga vsebuje:

  • obrazložitev izbora snemalne in telekomunikacijske opreme,
  • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu in požarne varnosti ter doprinos kandidata/ke k vizualizaciji AV-dela, pri katerem je sodeloval/a.