Delovni inštruktor

Program usposabljanja za delovne inštruktorje

Začetek usposabljanja – pokličite 01 2342 466 ali pišite na karmen.stele@scpet.si, kjer vam bomo posredovali predviden začetek naslednjega usposabljanja.

Obrazec za prijavo na usposabljanje pošljite po e-pošti ali navadni pošti.

Program je namenjen razvoju kompetenc delovnih inštruktorjev za kakovostno in samostojno delo, njegov ključni cilj pa je priprava bodočih delovnih inštruktorjev za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije delovni inštruktor.

Program obsega 168 šolskih ur. Oblikovali smo ga ob sodelovanju z delovnimi inštruktorji in drugimi strokovnjaki s področja podpore osebam z motnjo v duševnem razvoju, na osnovi potreb delovnih inštruktorjev v praksi.

Zainteresirani kandidati morajo dokazati poznavanje znanj, navedenih v
Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za delovnega inštruktorja/delovno inštruktorico.

Pogoji za vstop v postopek za pridobitev certifikata

  • starost najmanj 18 let
  • vsaj srednja poklicna  izobrazba (zaključena najmanj triletna srednja poklicna šola)
  • 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto neposrednega dela z uporabniki socialno varstvenih storitev

Kako poteka usposabljanje

Usposabljanje v trajanju 168 ur je razdeljeno v 7 vsebinskih modulov:

• delovni inštruktor
• vloga institucije in inkluzija
• uporabniki
• ustvarjalnost
• delo s skupino
• podjetnost in izdelki
• rokovanje z uporabniki

Program je zastavljen kot kombinacija predavanj, pogovorov s praktiki, praktičnih izkušenj ter samostojnega dela doma.

Kdo so izvajalci programa?
Izvajalci programa so strokovnjaki z različnih področij, povezanih z delom delovnega inštruktorja.

Kje in kdaj bo usposabljanje potekalo?
Usposabljanje bo potekalo v prostorih Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, Ljubljana.

URNIK
Izobraževalni sklopi bodo potekali trikrat tedensko med 16:00 in 20:00 po 5 pedagoških ur.

Cena usposabljanja je 1.100,00 € + DDV. Za fizične osebe je možno plačilo na obroke ali ob enkratnem plačilu 10 % popusta.

Certificiranje

Po končanem usposabljanju skupaj s svetovalcem pripravite zbirno mapo oz. portfolijo. Znesek certificiranja na podlagi zbirne mape je 180 €.