Postopek za pridobitev izpisa iz evidence (duplikata) spričevala

1. Izpolnite vlogo za izdajo nadomestne javne listine (povezava do vloge) in jo pošljite po e-pošti: enota@scpet.si. Priložite tudi dokazilo o plačilu.

2. Plačilo izdaje izpisa iz evidence

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.
• Upravna taksa………………………………………………..….1,80 €
• Izpis iz evidence (izdaja duplikata) ……………………..16,00 €

Plačilo izpisa (izpisov) opravite z obrazcem upn:

Plačilo upravne takse (1,80 €):
– MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
– številka računa: SI56 0110 0100 0315 637
– referenca: SI11 70041-7111002

Plačilo izpisa (16,00 €/izpis):
– Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
– številka računa: SI56 01100-6030700426
– referenca: SI00 120300
– koda namena: OTHR
– namen: Plačilo izpisa iz evidence

3. Postopek izpisa iz evidence se bo začel šele po prejetju vloge in potrdila o plačilu (upravne takse in izdaje izpisa iz evidence).

4. Izpis iz evidence bo pripravljen v roku osmih delovnih dni po prejemu potrdila o plačilu.

5. Prevzem izpisa iz evidence je osebno, v Referatu za izobraževanje odraslih, v času uradnih ur.