Postopek za pridobitev izpisa iz evidence (duplikata) spričevala

1. Izpolnite vlogo za izdajo nadomestne javne listine (povezava do vloge) in jo pošljite po e-pošti: enota@scpet.si. Priložite tudi dokazilo o plačilu.

2. Plačilo izdaje izpisa iz evidence

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.

 • UPRAVNA TAKSA………………………………………………..….1,80 € ( UPN s QR kodo)
 • IZPIS IZ EVIDENCE (izdaja duplikata) …………………………..16,00 € ( UPN s QR kodo)

Položnice za plačilo lahko prevzamete v tajništvu šole.

PLAČILO IZPISA (IZPISOV) OPRAVITE Z OBRAZCEM UPN:

 • Plačilo upravne takse (1,80 €):
  – MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
  – številka računa: SI56 0110 0100 0315 637
  – referenca: SI11 70041-7111002
 • Plačilo izpisa (16,00 €/izpis):
  – ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
  – številka računa: SI56 01100-6030700426
  – referenca: SI00 200-120500
  – koda namena: OTHR
  – namen: plačilo izpisa iz evidence

3. Postopek izpisa iz evidence se bo začel šele po prejetju vloge in potrdila o plačilu (upravne takse in izdaje izpisa iz evidence).

4. Izpis iz evidence bo pripravljen v roku osmih delovnih dni po prejemu potrdila o plačilu.

5. Prevzem izpisa iz evidence je osebno, v Referatu za izobraževanje odraslih, v času uradnih ur.