PUD – praktično usposabljanje pri delodajalcu

Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06)) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki omogoča doseganje ciljev s področja poklicne socializacije, razvoja osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje celovitih poslovnih procesov.

PUD se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe med delodajalcem in udeležencem/udeleženko izobraževanja odraslih (v nadaljevanju udeleženec).

Delo, ki ga udeleženci opravljajo mora imeti elemente izobraževalnega programa za katerega se udeleženec izobražuje. Udeleženci si poiščejo delodajalca pri katerem bodo opravljali PUD oz. so lahko že zaposleni na ustreznem delovnem mestu. Udeleženci so dolžni po opravljenem praktičnem usposabljanju pri delodajalcu napisati poročilo o opravljenem PUD in ga oddati v referat za izobraževanje odraslih skupaj s prijavnico na izpit in potrdilom o plačilu izpita. Organizator PUD na šoli pregleda poročilo in ga oceni z »opravil« oziroma »ni opravil«. Poročila, ki so ocenjena z »ni opravil« je potrebno popraviti skladno z navodili organizatorja PUD na šoli. Ocena »opravil« je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za pristop k poklicni maturi.

Dokumentacija:

  • Pogodba udeleženec – delodajalec 
  1. Pogodba udeleženec – delodajalec /.docx, 22 KB/
    Pogodba udeleženec – delodajalec /.pdf 222 KB/

V primeru redne zaposlitve na ustreznem delovnem mestu, vam lahko delodajalec pripravi potrdilo o zaposlitvi, ki naj vsebuje od kdaj ste zaposleni in na kakšnem delovnem mestu. Obrazec za to ni predpisan.