Predavatelji in konzultacije – 2023/2024

Pred konzultacijami na šoli je potreben predhodni dogovor s predavatelji in najava preko elektronske pošte.

ŠT.UČITELJPREDMET

ELEKTRONSKI

NASLOV

TELEFON

01 2342 –

1.BEŠLIĆ MARKOPOSTAVITEV LOKALNEGA IN TK OMREŽJA (PLT)
OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO (OMU)
marko.beslic@scpet.si439
2.BOŠNJAK RAJKO

UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 1

POSLOVNI PROJEKTI 1

rajko.bosnjak@scpet.si/
3.FLORJANČIČ ALEŠPREVENTIVA V ŠPORTUales.florjancic@scpet.si423
4.GLAVIČ ANDREJA

OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 1

ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI

SODOBNE KOMUNIKACIJE

TRŽENJE TK STORITEV

IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

ELEKTRIČNE NAPRAVE

ELEKTRONSKI SKLOPI

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

andreja.glavic@scpet.si405
5.GODEC ANA

POSLOVNI PROJEKTI 2

POSLOVANJE PODJETIJ 3

SODOBNO GOSPODARSTVO 3

FINANČNO POSLOVANJE 3, 4

ana.godec@scpet.si410
6.GRANDA MAJAPSIHOLOGIJAmaja.granda@scpet.si428
7.HLAJ JASMINASLOVENŠČINAjasmina.hlaj@gmail.com/
8.KOLARIČ ESTERA

KOMERCIALNO POSLOVANJE 3

BANČNO POSLOVANJE 3

SODOBNO GOSPODARSTVO 1

estera.kolaric@scpet.si410
9.KOŠČAK PETER

MANAGEMENT

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU – PUD

KOMERCIALNO POSLOVANJE 2

POSLOVANJE PODJETIJ 3

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

UPRAVNI POSTOPEK

POSLOVNI NAČRT

peter.koscak@scpet.si400
10.KOŠTOMAJ ROKANGLEŠČINArok.kostomaj@scpet.si427
11.LEBAN TROJAR ZORAN

POSLOVANJE PODJETIJ 4

FINANČNA MATEMATIKA 3

EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 4

SODOBNO GOSPODARSTVO 2

zoran.lebantrojar@scpet.si440
12.LUKAN DARJA

EKONOMIKA POSLOVANJA 3

EKONOMIKA POSLOVANJA 4

SODOBNO GOSPODARSTVO 4

darja.lukan@scpet.si 
13.MIKAC SRAKAR MOJCAMATEMATIKAmojca.mikac@ijs.si/
14.MLINŠEK MATJAŽELEKTRONIKA V PRAKSImatjaz.mlinsek@scpet.si420
15.NAPOKOJ MATJAŽ

GEOGRAFIJA

TRAJNOSTNI RAZVOJ GOSPODARSTVA

EKONOMSKA GEOGRAFIJA Z EKOLOGIJO

matjaz.napokoj@scpet.si438
16.PLESEC ANA

KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM OKOLJU

POSLOVNA KORENSPONDENCA

POSLOVNA LOGISTIKA

NEPOSREDNO TRŽENJE

ana.plesec@scpet.si439
17.PLESEC MATJAŽŠPORTNI MANAGEMENTmatjaz.plesec@scpet.si423
18.RAKEF GREGOR

ZGRADBA SISTEMOV IN OMREŽIJ

MONTAŽA TK OMREŽIJ

PRENOSNI SISTEMI IN NAPRAVE

IZDELAVA ELEK. IN KOM.INŠTALACIJ

BREZŽINE KOMUNIKACIJE

OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 2

SISTEMSKE MERILNE TEHNIKE

DIAGNOSTICIRANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

ZAJEMANJE IN OBDEL. PROCESNIH VELIČIN

gregor.rakef@scpet.si439
19.STAREŠINČIČ BECELE MOJCA

NEMŠČINA

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠČINI

mojca.staresinic-becele@scpet.si427
20.STELE KARMEN

KOMUNICIRANJE IN POSLOVNA KOMUNIKACIJA

TEMELJI GOSPODARSTVA

karmen.stele@scpet.si466
21.ŠUT MERILIN

BIOLOGIJA

KEMIJA

MATERIALI V ELEKTROTEHNIKI

merilin.sut@scpet.si417
22.TERNOVEC MATJAŽ

SOCIOLOGIJA

ZGODOVINA

DRUŽBOSLOVJE

matjaz.ternovec@scpet.si448
23.VUKOVIĆ SRĐAN

POSLOVANJE PODJETIJ 2, 4 (PPO)

EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 3

FINANČNO POSLOVANJE

SODOBNO GOSPODARSTVO

POSLOVNI PROJEKTI 4 (POP)

srdzan.vukovic@scpet.si437
24.ŽAGAR GREGOR

FIZIKA

FIZIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

NARAVOSLOVJE

gregor.zagar@scpet.si418 ali 407
Uradne ure referata:
Ponedeljek,
Sreda
10.00 – 12.00 in
14.00 – 16.00
Petek10.00 – 12.00 in
14.00 – 15.00

Telefon: 01/2342 – 466

e-mail: enota@scpet.si

e-naslov: www.scpet.si

Na izpit se prijavite profesorju – s seboj prinesete izpolnjen obrazec Prijava k izpitu in potrdilo o plačilu!