Predavatelji in konzultacije – 2022/2023

Pred konzultacijami na šoli je potreben predhodni dogovor s predavatelji in najava preko elektronske pošte.

ŠT. UČITELJ PREDMET ELEKTRONSKI

NASLOV

TELEFON

01 2342 –

1. BABIČ LIDIJA FIZIKA

FIZIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

NARAVOSLOVJE

POSLOVNI PROJEKTI 2

UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 2

lidija.babic@scpet.si /
2. BEŠLIĆ MARKO POSTAVITEV LOKALNEGA IN TK OMREŽJA 4 marko.beslic@scpet.si 439
3. BOŠNJAK RAJKO UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 1

POSLOVNI PROJEKTI 1

rajko.bosnjak@scpet.si /
4. GLAVIČ ANDREJA OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 1

ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI

SODOBNE KOMUNIKACIJE

TRŽENJE TK STORITEV

IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

ELEKTRIČNE NAPRAVE

ELEKTRONSKI SKLOPI

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

andreja.glavic@scpet.si 405
5. GODEC ANA POSLOVNI PROJEKTI 2

POSLOVANJE PODJETIJ 3

ana.godec@scpet.si 426
6. GORJAN MOJCA SODOBNO GOSPODARSTVO

KOMERCIALNO POSLOVANJE

POSLOVANJE PODJETIJ 2

POSLOVNI PROJEKTI 4

TEMELJI GOSPODARSTVA

KOMUNICIRANJE

mojca.gorjan@scpet.si 437
7. GRANDA MAJA PSIHOLOGIJA maja.granda@scpet.si 428
8. HLAJ JASMINA SLOVENŠČINA jasmina.hlaj@gmail.com /
9. IVANČIČ FRANCE NEMŠČINA

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU

france.ivancic@scpet.si
10. KOLARIČ ESTERA SODOBNO GOSPODARSTVO  2

KOMERCIALNO POSLOVANJE

BANČNO POSLOVANJE

marta.fister@scpet.si 426
11. KOŠČAK PETER MANAGEMENT

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU – PUD

peter.koscak@scpet.si 400
12. KOŠTOMAJ ROK ANGLEŠČINA rok.kostomaj@scpet.si 427
13. METUL PETRA KEMIJA

TEHNOLOGIJA S KEMIJO

petra.metul@scpet.si 417
14. MIKAC MOJCA MATEMATIKA mojca.mikac@ijs.si /
15. MILEK JASNA BIOLOGIJA jasna.milek@scpet.si 416
16. MLINŠEK MATJAŽ ELEKTRONIKA V PRAKSI matjaz.mlinsek@scpet.si 420
17. NAPOKOJ MATJAŽ GEOGRAFIJA

TRAJNOSTNI RAZVOJ GOSPODARSTVA

EKONOMSKA GEOGRAFIJA Z EKOLOGIJO

matjaz.napokoj@scpet.si 438
18. PLESEC ANA KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM OKOLJU

POSLOVNA KORENSPONDENCA

POSLOVNA LOGISTIKA

NEPOSREDNO TRŽENJE

ana.plesec@scpet.si 439
19. PLESEC MATJAŽ ŠPORTNI MANAGEMENT matjaz.plesec@scpet.si 423
20. RAKEF GREGOR ZGRADBA SISTEMOV IN OMREŽIJ

MONTAŽA TK OMREŽIJ

POSTAVITEV LOKALNEGA IN TK OMREŽJA

IZDELAVA ELEK.  IN KOM.INŠTALACIJ

BREZŽINE KOMUNIKACIJE

OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 2

SISTEMSKE METILNE TEHNIKE

DIAGNOSTICIRANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

ZAJEMANJE IN OBDEL. PROCESNIH VELIČIN

gregor.rakef@scpet.si 409
21. SEVER ŽIŽEK KSENIJA EKONOMIKA POSLOVANJA 3

FINANČNA MATEMATIKA 3

FINANČNO POSLOVANJE 3,4

BANČNO POSLOVANJE

POSLOVANJE PODJETIJ 4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

UPRAVNI POSTOPEK

FINANČNO POSLOVANJE

POSLOVNI NAČRT

ksenija.sever-zizek@scpet.si 407
22. TERNOVEC MATJAŽ SOCIOLOGIJA

ZGODOVINA

DRUŽBOSLOVJE

matjaz.ternovec@scpet.si 448
23. VUKOVIĆ SRĐAN POSLOVANJE PODJETIJ 2, 4

EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 3

FINANČNO POSLOVANJE

srdzan.vukovic@scpet.si 437

Na izpit se prijavite profesorju – s seboj prinesete izpolnjeno prijavo k izpitu in potrdilo o plačilu!