Predavatelji in konzultacije

Seznam predavateljev in konzultacij za šolsko leto 2019 / 2020

ŠT.UČITELJPREDMETELEKTRONSKI NASLOVDANURAPROSTORTELEFON 01 / 2342 –
1.BABIČ LIDIJA• FIZIKA
• FIZIKA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ
• NARAVOSLOVJE
• POSLOVNI PROJEKTI 2
• UPORABA IKT PRI
POSLOVANJU 2
lidija.babic@scpet.siPE10:50 – 11:35KAB ZA FIZIKO (PRITLIČJE)418
2.BOŠNJAK RAJKO• UPORABA IKT PRI
POSLOVANJU 1
• POSLOVNI PROJEKTI 1
rajko.bosnjak@scpet.siPO9:00 – 9:45KAB TAJNIK PM (2.NAD)407
3.DERŽIČ MAJDASLOVENŠČINAmajda.derzic@scpet.siČE11:45 – 12:30KAB ZA SLOVENŠČINO (2.NAD)429
4.FISTER MARTA• ZAVAROVALNIŠTVO
• SODOBNO
GOSPODARSTVO 2
• PRAVO
• POSLOVNI PROJEKTI 4
• EKONOMIKA
POSLOVANJA 2, 4
marta.fister@scpet.siTO11:45 – 12:30KAB ZA EKONOMIJO (2.NAD)410
5.GLAVIČ ANDREJA• OSNOVNE MERILNE
TEHNIKE 1
• ENOSMERNI IN
IZMENIČNI TOKOKROGI
• SODOBNE
KOMUNIKACIJE
• TRŽENJE TK-STORITEV
• IZDELAVA
ELEKTRIČNIH
TOKOKROGOV
• ELEKTRIČNE NAPRAVE • ELEKTRONSKI SKLOPI
• OBNOVLJIVI VIRI
ENERGIJE
andreja.glavic@scpet.siPO13.30KAB ZA TELEKOMUNIKACIJE (2.NAD)405
6.GORJAN MOJCA• SODOBNO
GOSPODARSTVO
• KOMERCIALNO
POSLOVANJE
• NEPOSREDNO
TRŽENJE
• POSLOVANJE PODJETIJ
4
• POSLOVNI PROJEKTI 4 • TEMELJI
GOSPODARSTVA
• KOMUNICIRANJE
• POSLOVNA TEHNIKA
mojca.gorjan@scpet.siČE9:55 – 10:40KAB ZA EKN (2.NAD)437
7.GRANDA MAJAPSIHOLOGIJAmaja.granda@scpet.siKonzultacije po dogovoru preko elektronske pošte428
8.ISLAMBEGOVIĆ DINO• UPRAVLJANJE S PROGRAMLJIVIMI NAPRAVAMI
• INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM
dino.islambegovic@scpet.siSR11:45 – 12:30RAČ KABINET439
9.IVANČIČ FRANCE• NEMŠČINA
• STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU
france.ivancic@scpet.siPE9:55 – 10:40PROSTOR ZA UČBENIŠKI SKLAD (2.NAD)429
10.KOŠČAK PETER• POSLOVNA LOGISTIKA
• MENEDŽMENT
• POSLOVANJE PODJETIJ 3
• PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU – PUD
peter.koscak@scpet.siČE9:55 – 10:40KABINET ZA PUD (1.NAD)400
11.LUKEK SILVOELEKTRONIKA V PRAKSIsilvo.lukek@scpet.siPO9:55 – 10:40KAB ZA PRATK. POUK (PRITLIČJE)403
12.LUZAR JAN• PRENOSNI SISTEMI
• OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO
• INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM
jan.luzar@scpet.siPE9:55 – 10:40KAB ZA TEK (2.NAD)408
13.METUL PETRA• KEMIJA
• TEHNOLOGIJA S KEMIJO
petra.metul@scpet.siPE9:55 – 10:40KAB ZA KEMIJO (PRITLIČJE)417
14.MIKAC MOJCAMATEMATIKAmojca.mikac@amis.netKonzultacije po dogovoru preko elektronske pošte
15.MILEK JASNABIOLOGIJAjasna.milek@scpet.siPE8:05 – 8:50KAB ZA BIOLOGIJO (PRITLIČJE)416
16.NAPOKOJ MATJAŽGEOGRAFIJAmatjaz.napokoj@scpet.siTOKAB ZA DRUŽBOSLOVJE (PRITLIČJE)438
17.DAŠA OREŠNIKANGLEŠKI JEZIKdasa.oresnik@scpet.siPOKAB ZA TUJI JZIK (1.NAD)427
18.PLESEC ANA• NEPOSREDNO TRŽENJE
• STROJEPISJE
• POSLOVNA KORENSPONDENCA
• POSLOVNA LOGISTIKA
• POSLOVNI PRIOJEKTI 1, 4
• IKT IN STROJEPISJE 2,3
ana.plesec@scpet.siTO10:50 – 11:35RAČ KABINET439
19.RAKEF GREGOR• BREZŽINE KOMUNIKACIJE
• OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 2
• SISTEMSKE METILNE TEHNIKE
•DIAGNOSTICIRANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK
• ZAJEMANJE IN OBDELAVA PROCESNIH VELIČIN
• IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ
• ZGRADBA SISTEMOV IN OMREŽIJ
• MONTAŽA TK OMREŽIJ
• POSTAVITEV LOKALNEGA IN TK RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA
• IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ 2
• SODOBNE KOMUNIKACIJE
gregor.rakef@scpet.siČE11:45 – 12:30RAČ KABINET439
20.RUPRET DARKO• EKONOMIKA POSLOVANJA 4
• FINANČNA MATEMATIKA
darko.rupret@scpet.siSR11:45 – 12:30KABINET ZA PUD (1.NAD)400
21.TERNOVEC MATJAŽ• SOCIOLOGIJA
• ZGODOVINA
• DRUŽBOSLOVJE
matjaz.ternovec@scpet.siTO11:45 – 12:30PISARNA POM. RAVN. (1.NAD)448
22.VUKOVIĆ SRDJAN• POSLOVANJE PODJETIJ 2, 4
• EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 3
• POSLOVNI PROJEKTI 4
• BANČNO POSLOVANJE
• FINANČNA MATEMATIKA
• FINANČNO POSLOVANJE
• ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
• UPRAVNI POSTOPEK
• POSLOVNI NAČRT
srdzan.vukovic@scpet.siPE9:55 – 10:40KAB ZA EKN (2.NAD)437