Predavatelji in konzultacije – 2022/2023

Pred konzultacijami na šoli je potreben predhodni dogovor s predavatelji in najava preko elektronske pošte.

ŠT.UČITELJPREDMETELEKTRONSKI

NASLOV

TELEFON

01 2342 –

1.BABIČ LIDIJAFIZIKA

FIZIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

NARAVOSLOVJE

POSLOVNI PROJEKTI 2

UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 2

lidija.babic@scpet.si/
2.BEŠLIĆ MARKOPOSTAVITEV LOKALNEGA IN TK OMREŽJA 4marko.beslic@scpet.si439
3.BOŠNJAK RAJKOUPORABA IKT PRI POSLOVANJU 1

POSLOVNI PROJEKTI 1

rajko.bosnjak@scpet.si/
4.GLAVIČ ANDREJAOSNOVNE MERILNE TEHNIKE 1

ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI

SODOBNE KOMUNIKACIJE

TRŽENJE TK STORITEV

IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

ELEKTRIČNE NAPRAVE

ELEKTRONSKI SKLOPI

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

andreja.glavic@scpet.si405
5.GODEC ANAPOSLOVNI PROJEKTI 2

POSLOVANJE PODJETIJ 3

ana.godec@scpet.si426
6.GORJAN MOJCASODOBNO GOSPODARSTVO

KOMERCIALNO POSLOVANJE

POSLOVANJE PODJETIJ 2

POSLOVNI PROJEKTI 4

TEMELJI GOSPODARSTVA

KOMUNICIRANJE

mojca.gorjan@scpet.si437
7.GRANDA MAJAPSIHOLOGIJAmaja.granda@scpet.si428
8.HLAJ JASMINASLOVENŠČINAjasmina.hlaj@gmail.com/
9.IVANČIČ FRANCENEMŠČINA

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU

france.ivancic@scpet.si
10.KOLARIČ ESTERASODOBNO GOSPODARSTVO  2

KOMERCIALNO POSLOVANJE

BANČNO POSLOVANJE

marta.fister@scpet.si426
11.KOŠČAK PETERMANAGEMENT

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU – PUD

peter.koscak@scpet.si400
12.KOŠTOMAJ ROKANGLEŠČINArok.kostomaj@scpet.si427
13.METUL PETRAKEMIJA

TEHNOLOGIJA S KEMIJO

petra.metul@scpet.si417
14.MIKAC MOJCAMATEMATIKAmojca.mikac@ijs.si/
15.MILEK JASNABIOLOGIJAjasna.milek@scpet.si416
16.MLINŠEK MATJAŽELEKTRONIKA V PRAKSImatjaz.mlinsek@scpet.si420
17.NAPOKOJ MATJAŽGEOGRAFIJA

TRAJNOSTNI RAZVOJ GOSPODARSTVA

EKONOMSKA GEOGRAFIJA Z EKOLOGIJO

matjaz.napokoj@scpet.si438
18.PLESEC ANAKOMUNICIRANJE V POSLOVNEM OKOLJU

POSLOVNA KORENSPONDENCA

POSLOVNA LOGISTIKA

NEPOSREDNO TRŽENJE

ana.plesec@scpet.si439
19.PLESEC MATJAŽŠPORTNI MANAGEMENTmatjaz.plesec@scpet.si423
20.RAKEF GREGORZGRADBA SISTEMOV IN OMREŽIJ

MONTAŽA TK OMREŽIJ

POSTAVITEV LOKALNEGA IN TK OMREŽJA

IZDELAVA ELEK.  IN KOM.INŠTALACIJ

BREZŽINE KOMUNIKACIJE

OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 2

SISTEMSKE METILNE TEHNIKE

DIAGNOSTICIRANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

ZAJEMANJE IN OBDEL. PROCESNIH VELIČIN

gregor.rakef@scpet.si409
21.SEVER ŽIŽEK KSENIJAEKONOMIKA POSLOVANJA 3

FINANČNA MATEMATIKA 3

FINANČNO POSLOVANJE 3,4

BANČNO POSLOVANJE

POSLOVANJE PODJETIJ 4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

UPRAVNI POSTOPEK

FINANČNO POSLOVANJE

POSLOVNI NAČRT

ksenija.sever-zizek@scpet.si407
22.TERNOVEC MATJAŽSOCIOLOGIJA

ZGODOVINA

DRUŽBOSLOVJE

matjaz.ternovec@scpet.si448
23.VUKOVIĆ SRĐANPOSLOVANJE PODJETIJ 2, 4

EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 3

FINANČNO POSLOVANJE

srdzan.vukovic@scpet.si437

Na izpit se prijavite profesorju – s seboj prinesete izpolnjeno prijavo k izpitu in potrdilo o plačilu!