Predavatelji in konzultacije – 2021/2022

Pred konzultacijami na šoli je potreben predhodni dogovor s predavatelji in najava preko elektronske pošte.

ŠT.

UČITELJ

PREDMET

ELEKTRONSKI
NASLOV

TELEFON
01 2342 –

1.

BABIČ LIDIJA FIZIKA
FIZIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
NARAVOSLOVJE
POSLOVNI PROJEKTI 2
UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 2

lidija.babic@scpet.si

/

2.

BOŠNJAK RAJKO UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 1
POSLOVNI PROJEKTI 1

rajko.bosnjak@scpet.si

/

3.

FISTER MARTA ZAVAROVALNIŠTVO
SODOBNO GOSPODARSTVO 1, 2
PRAVO
POSLOVNI PRIOJEKTI 4
EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 4

marta.fister@scpet.si

426

4.

GLAVIČ ANDREJA OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 1
ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI
SODOBNE KOMUNIKACIJE
TRŽENJE TK STORITEV
IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV
ELEKTRIČNE NAPRAVE
ELEKTRONSKI SKLOPI
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

andreja.glavic@scpet.si

405

5.

GODEC ANA POSLOVNI PROJEKTI 2
POSLOVANJE PODJETIJ 3

ana.godec@scpet.si

426

6.

GORJAN MOJCA SODOBNO GOSPODARSTVO 4
KOMERCIALNO POSLOVANJE
NEPOSREDNO TRŽENJE
POSLOVANJE PODJETIJ 2
POSLOVNI PROJEKTI 4
TEMELJI GOSPODARSTVA
KOMUNICIRANJE

mojca.gorjan@scpet.si

437

7.

GRANDA MAJA PSIHOLOGIJA

maja.granda@scpet.si

428

8.

HLAJ JASMINA SLOVENŠČINA

jasmina.hlaj@gmail.com

/

9.

IVANČIČ FRANCE NEMŠČINA
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU

france.ivancic@scpet.si

10.

KOŠČAK PETER MANAGEMENT
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU – PUD

peter.koscak@scpet.si

400

11.

LAJOVEC KLEMENČIČ KATJA NEPOSREDNO TRŽENJE
POSLOVNI PRIOJEKTI 1, 4
IKT IN STROJEPISJE 2,3

katja.lajovecklemencic
@scpet.si

408

12.

METUL PETRA KEMIJA
TEHNOLOGIJA S KEMIJO

petra.metul@scpet.si

417

13.

MIKAC MOJCA MATEMATIKA

mojca.mikac@amis.net

/

14.

MILEK JASNA BIOLOGIJA

jasna.milek@scpet.si

416

15.

MLINŠEK MATJAŽ ELEKTRONIKA V PRAKSI

matjaz.mlinsek@scpet.si

420

16.

MRATINKOVIĆ ANDREJ UMETNOST
OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO

andrej.mratinkovic@scpet.si

408

17.

NAPOKOJ MATJAŽ GEOGRAFIJA
TRAJNOSTNI RAZVOJ GOSPODARSTVA
EKONOMSKA GEOGRAFIJA Z EKOLOGIJO

matjaz.napokoj@scpet.si

438

18.

PENE ALEXANDER PRENOSNI SISTEMI

alexander.pene@scpet.si

439

19.

PLESEC ANA KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM OKOLJU
POSLOVNA KORENSPONDENCA
POSLOVNA LOGISTIKA

ana.plesec@scpet.si

439

20.

RAKEF GREGOR ZGRADBA SISTEMOV IN OMREŽIJ
MONTAŽA TK OMREŽIJ
POSTAVITEV LOK. IN TK OMREŽJA
IZDELAVA ELEK.  IN KOM.INŠTALACIJ
BREZŽINE KOMUNIKACIJE
OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 2
SISTEMSKE METILNE TEHNIKE
DIAGNOSTICIRANJE IN ODPR. NAPAK
ZAJEMANJE IN OBDEL. PR. VELIČIN

gregor.rakef@scpet.si

439

21.

SEVER ŽIŽEK KSENIJA EKONOMIKA POSLOVANJA 3
FINANČNA MATEMATIKA 3
FINANČNO POSLOVANJE 3,4
BANČNO POSLOVANJE 3
POSLOVANJE PODJETIJ 4

ksenija.sever-zizek@scpet.si

407

22.

TERNOVEC MATJAŽ SOCIOLOGIJA
ZGODOVINA
DRUŽBOSLOVJE

matjaz.ternovec@scpet.si

448

23.

VUKOVIĆ SRĐAN POSLOVANJE PODJETIJ 2, 4
EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 3
FINANČNO POSLOVANJE
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
UPRAVNI POSTOPEK
FINANČNO POSLOVANJE
POSLOVNI NAČRT

srdzan.vukovic@scpet.si

437

Na izpit se prijavite profesorju – s seboj prinesete izpolnjeno prijavo k izpitu in potrdilo o plačilu!