Teletržnik

STOPNJA ZAHTEVNOSTI: V. stopnja

NPK LAHKO PRIDOBI OSEBA:

 • ki je stara najmanj 18 let,
 • ima srednjo strokovno ali splošno izobrazbo.

KLJUČNA DELA TELETRŽNIKA/TELETRŽNICE:

 • izvaja predprodajne, prodajne in poprodajne aktivnosti preko elektronskih komunikacijskih kanalov,
 • opravlja prodajni dialog po telefonu ali elektronski pošti,
 • pripravlja predstavitve izdelkov in storitev,
 • opravlja dialog s stranko (nudi pomoč, svetuje, rešuje pritožbe, skrbi za dobre odnose, idr.),
 • izvaja študije primera,
 • vodi evidenco in arhivira delovno dokumentacijo,
 • izvaja anketiranje strank preko elektronskih komunikacijskih kanalov,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in standardi.

USPOSABLJANJE

Usposabljanje je vsebinsko razdeljeno na štiri module po 5 pedagoških ur. Udeleženci pridobijo raznolika prodajna znanja in veščine, izboljšajo poslovno komuniciranje, poslovna pogajanja in poslovne predstavitve.

1. Uspešno trženje storitev po telefonu in elektronskih medijih

Udeleženci:

 • izboljšajo prodajne pristope v vseh fazah prodajnega procesa,
 • povečajo lastno motivacijo in samozavest,
 • se naučijo različnih tehnik zaključevanja posla preko telefona in elektronskih medijev.

2. Osnove poslovne komunikacije

Udeleženci:

 • spoznajo cilje in strategije poslovne komunikacije,
 • spoznajo značilnosti komuniciranja po telefonu in elektronskih medijih,
 • spoznajo načine anketiranja uporabnikov.

3. Priprava in izvedba uspešne poslovne predstavitve

Udeleženci:

 • udeleženci spoznajo strukture dobrih prezentacij,
 • se seznanijo z načini, s katerimi poslušalce prepričamo.

4. Reševanje pritožb

Udeleženci:

 • udeleženci izboljšajo kvaliteto in učinkovitost reševanja pritožb,
 • spoznajo načine, s katerimi nezadovoljnega uporabnika spremenijo v zvestega kupca.

METODE DELA NA USPOSABLJANJU

 • predavanja in praktične vaje

Usposabljanje poteka v prostorih Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, Ljubljana. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času ali po dogovoru.