Oblikovalec osvetljave

STOPNJA ZAHTEVNOSTI: VI. stopnja

NPK LAHKO PRIDOBI OSEBA:

 • ki je stara najmanj 18 let,
 • ki ima srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na področju osvetljave ali srednjo poklicno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju osvetljave.

KLJUČNA DELA OBLIKOVALCA/OBLIKOVALKE OSVETLJAVE:

 • prouči vsebino projekta osvetljave in izdela termniski plan dela,
 • izdela koncept projekta osvetljave v sodelovanju z avtorsko ekipo: režiserjem, koreografom, scenografom, direktorjem fotografije idr.,
 • izdela končni načrt postavitve luči,
 • vodi in nadzira ekipo osvetljave.

CELOTNA VSEBINA NPK OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA OSVETLJAVE

 • seznanjanje z dogodkom
 • piprava načrta osvetljave
 • vodenje in nadzor projekta
 • zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu

NAČIN PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI:

 • ovrednotenje portfolia (zbirne mape), ki ga kandidat pripravi skupaj s svetovalcem ali ustni zagovor, ki obsega predstavitev in obrazložitev posredovanega izdelka osvetljave dogodka ali preverjanje z zagovorom na projektu, na katerem kandidat trenutno dela.

Portfolio vsebuje:

 • AV zapis dogodka v formatu DVD
 • načrt osvetljave v PDF-formatu
 • popis uporabljene svetlobne tehnologije
 • vizualizacijo tipičnih pogledov na prizorišču v PDF- ali JPG- formatu
 • analizo termniskega in kadrovsekga plana

USPOSABLJANJE

Ob zadostnem številu prijav se lahko organizira usposabljanje. Teoretični del poteka na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, Ljubljana, praktični del pa v Cankarjevem domu.