Zaključni izpit

Udeleženci izobraževanja odraslih zaključijo srednje poklicno izobraževanje z zaključnim izpitom.

Zaključni izpit obsega izpit iz:

  • slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno,
  • zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom, v skladu z izpitnim katalogom

Več informacij o zaključnem izpitu dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Koledar – Jesenski rok 2023

6. 7. 2023Zadnji rok za prijavo na zaključni izpit (ZI)
18. 8. 2023Zadnji rok za pisno odjavo
18. 8. 2023Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
18. 8. 2023Zadnji rok za oddajo pisne naloge tajnici ZI ali mentorju
23. 8. 2023Pisni del – SLOVENŠČINA
24. 8. 2023 – 6. 9. 2023Ustni del
8. 9. 2023Seznanitev z uspehom pri ZI

V skladu s 6. členom Pravilnika o zaključnem izpitu (Ur. L. RS št. 56/08), je oproščen opravljanja SLOVENŠČINE (na narodno mešanem območju italijanščine oziroma madžarščine) le tisti kandidat, ki je pri tem predmetu v zaključnem letniku ocenjen z oceno odlično (5).

Pravilnik o zaključnem izpitu, obrazec za prijavo, izpitni katalogi