Zaključni izpit

Udeleženci izobraževanja odraslih zaključijo srednje poklicno izobraževanje z zaključnim izpitom.

Zaključni izpit obsega izpit iz:

  • slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno,
  • zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom, v skladu z izpitnim katalogom

Več informacij o zaključnem izpitu dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Pravilnik o zaključnem izpitu, obrazec za prijavo, izpitni katalogi