Asistent za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

  1. stopnja zahtevnosti

NPK lahko pridobi oseba, ki ima:

  • vsaj srednjo poklicno izobrazbo in
  • izkušnje z uporabo slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno dokazilo).

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnost

POTRJEVANE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

  • praktično preverjanje sposobnosti obvladovanja slovenskega znakovnega jezika z zagovorom strokovno teoretičnih znanj