Vpis

V naše izobraževalne programe vpisujemo skozi celo šolsko leto do zapolnitve prostih mest. Vse obrazce in informacije glede poteka vpisa dobite v referatu.

VPIS TUJCEV

Osebe, ki so končale šolanje v tujini in bi rade nadaljevale izobraževanje na naši ustanovi, morajo pred vpisom vložiti vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja (obrazec N). Vlogi je potrebno priložiti:

  • osebni dokument in njegovo fotokopijo;
  • slovenski EMŠO (v kolikor ga že imate);
  • originalno spričevalo o zaključenem izobraževanju ter njegovo fotokopijo; spričevalo mora biti legalizirano (npr. žig APOSTILLE za države podpisnice Haaške konvencije);
  • kadar gre za priznavanje srednješolskega izobraževanja, je potrebno priložiti originalna letna srednješolska spričevala ter njihove fotokopije;
  • vsa spričevala morajo biti prevedena pri zapriseženem sodnem tolmaču (seznam sodnih tolmačev: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html);
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja.

Osebam, ki so vložile vlogo za priznavanje izobraževanja, se izda odločba, v kateri se prizna oz. ne prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja.