Seminarji in tečaji

1. Računalniška pismenost za odrasle Računalniška pismenost za odrasle (RPO) je javnoveljavni program za odrasle, ki je namenjen začetnemu učenju računalništva. Udeleženci spoznajo teoretične in praktične osnove računalništva, naučijo se delati z datotekami in urejati besedila ter uporabljati internet in elektronsko pošto. Na koncu tečaja z zaključnim testom preverijo svoje računalniško znanje. Udeležencem, ki so pri reševanju testa uspešni, izdamo javnoveljavno potrdilo.
2. Angleščina za odrasle Nudimo verificirane (javnoveljavne programe) tečaje angleškega jezika, ki potekajo po javnoveljavnih programih, ki jih je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Obseg snovi na osnovni ali višji ravni določa izpitni katalog, ki je sestavni del teh programov.
3. Nemščina za odrasle Nudimo verificirane (javnoveljavne programe) tečaje nemškega jezika, ki potekajo po javnoveljavnih programih, ki jih je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Obseg snovi na osnovni ali višji ravni določa izpitni katalog, ki je sestavni del teh programov.