Poklicna matura

NAVODILA in KOLEDAR ROKOV za opravljanje poklicne mature

V skladu z izobraževalnim programom obsega obvezni in izbirni del:

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

PredmetObvezni del
1. predmetSlovenščina
2. predmetElektronske komunikacije
         /Izbirni del
3. predmetMatematika ali tuji jezik
4. predmetIzdelek oziroma storitev in zagovor

EKONOMSKI TEHNIK

PredmetObvezni del
1. predmetSlovenščina
2. predmetGospodarstvo
        /izbirni del
3. predmetMatematika ali tuji jezik
4. predmetIzdelek oziroma storitev in zagovor

Zaključni izpit

ELEKTRIKAR
ADMINISTRATOR

Prijava k zaključnemu izpitu – OBRAZEC