Poklicna matura

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Več informacij o poklicni maturi dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra.

V skladu z izobraževalnim programom obsega obvezni in izbirni del:

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

PredmetObvezni del
1. predmetSlovenščina
2. predmetElektronske komunikacije
Izbirni del
3. predmetMatematika ali tuji jezik
4. predmetIzdelek oziroma storitev in zagovor

EKONOMSKI TEHNIK

PredmetObvezni del
1. predmetSlovenščina
2. predmetGospodarstvo
izbirni del
3. predmetMatematika ali tuji jezik
4. predmetIzdelek oziroma storitev in zagovor

Pravilnik, navodila in dodatne informacije v zvezi z opravljanjem poklicne mature

Koledar poklicne mature 2022/2023

4. predmet poklicne mature:
s četrtim predmetom poklicne mature se izkazuje povezovanje strokovne teorije in prakse. Za opravljanje 4. izpitne enote kontaktirajte profesorja/mentorja, ki v enoti za izobraževanje odraslih pokriva ustrezno tematiko, o kateri bi želeli pisati.