Osvetljevalec

STOPNJA ZAHTEVNOSTI: V. stopnja

NPK LAHKO PRIDOBI OSEBA:

 • ki je stara najmanj 18 let,
 • ki ima srednjo poklicno izobrazbo elektro smeri ali drugo poklicno izobrazbo druge tehnične smeri in 1 leto delovnih izkušenj na področju osvetljave ali oseba, ki ima 2 leti delovnih izkušenj na področju osvetljave.

KLJUČNA DELA OSVETLJEVALCA/OSVETLJEVALKE:

 • seznani se z vsebino projekta osvetljave in prouči na projekt vezane načrte,
 • prilagodi način dela glede na zahteve projekta osvetljave,
 • sodeluje pri zapisu lučne slike,
 • izriše končni načrt postavitve luči,
 • izvede montažo reflektorjev.

CELOTNA VSEBINA NPK OSVETLJEVALEC/OSVETLJEVALKA:

 • projekti osvetljave
 • priprava delovnih sredstev in delovnega okolja
 • montaža in priklop reflektorjev
 • izvedba zapisa lučne slike
 • izdelava načrta postavitve luči
 • zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu

NAČIN PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • praktično z zagovorom (v Cankarjevem domu)