VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta oz. odvisno od predhodno pridobljene izobrazbe.

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

1. letnik2. letnik3. letnik
P1SlovenščinaSLOobveznoxxx
P2MatematikaMATobveznoxxx
P3Tuji jezikANGobveznoxxx
P4UmetnostUMEobveznox
P5DružboslovjeDRUobveznoxx
P6NaravoslovjeNARobveznoxx
P7Športna vzgojaŠVZobveznooproščenoproščenoproščen

 

B – Strokovni moduli

1. letnik2. letnik3. letnik
M1Informatika s tehniškim komuniciranjemITKobveznox
M2Upravljanje z uporabniško programsko opremoUPOobveznox
M3Vzdrževanje informacijske opremeVIOobveznoxx
M4Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacijIEKobveznoxx
M5Programiranje napravPNAobveznoxx
M6Vzdrževanje in postavitev podatkovnih bazVPBobveznoxx
M7Napredno vzdrževanje strojne opremeNVSizbirnoxx
M8Napredno vzdrževanje programske opremeNVPizbirnoxx

Šola ali dijak izbere enega izmed modulov  M7 ali M8.

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični poukPPRobvezno

Praktični pouk ni samostojni predmet, ampak je del vseh strokovnih modulov.

 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delomPUDobveznoxxx

 

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnostiINDobveznoxxx

 

E – Odprti kurikulum

OK1Trženje storitev in izdelkovTRŽobveznox
OK2Sodobne komunikacijeSOKobveznox
OK3MultimedijaMULobveznox
OK4KomuniciranjeKOMobveznox
OK5Osnovne merilne tehnikeOMTobveznoxx

 

ZAKLJUČNI IZPIT obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek oziroma storitev in zagovor