VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta oz. odvisno od predhodno pridobljene izobrazbe.

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

1. letnik 2. letnik 3. letnik
P1 Slovenščina SLO obvezno x x x
P2 Matematika MAT obvezno x x x
P3 Tuji jezik ANG obvezno x x x
P4 Umetnost UME obvezno x
P5 Družboslovje DRU obvezno x x
P6 Naravoslovje NAR obvezno x x
P7 Športna vzgoja ŠVZ obvezno oproščen oproščen oproščen

 

B – Strokovni moduli

1. letnik 2. letnik 3. letnik
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK obvezno x
M2 Upravljanje z uporabniško programsko opremo UPO obvezno x
M3 Vzdrževanje informacijske opreme VIO obvezno x x
M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij IEK obvezno x x
M5 Programiranje naprav PNA obvezno x x
M6 Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz VPB obvezno x x
M7 Napredno vzdrževanje strojne opreme NVS izbirno x x
M8 Napredno vzdrževanje programske opreme NVP izbirno x x

Šola ali dijak izbere enega izmed modulov  M7 ali M8.

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk PPR obvezno

Praktični pouk ni samostojni predmet, ampak je del vseh strokovnih modulov.

 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom PUD obvezno x x x

 

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti IND obvezno x x x

 

E – Odprti kurikulum

OK1 Trženje storitev in izdelkov TRŽ obvezno x
OK2 Sodobne komunikacije SOK obvezno x
OK3 Multimedija MUL obvezno x
OK4 Komuniciranje KOM obvezno x
OK5 Osnovne merilne tehnike OMT obvezno x x

 

ZAKLJUČNI IZPIT obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek oziroma storitev in zagovor