Kratek povzetek hišnega reda za udeležence izobraževanja odraslih na ŠC PET (vračanje v zavod 08. 03. 2021)

 

S klikom na povezavo vam je na voljo celotna vsebina Hišnega reda, ki ga prosim preberite in upoštevajte!
Spodaj pa smo pripravili kratek povzetek za udeležence izobraževanja odraslih.

 

 • V zavod vstopajo samo zdrave osebe, dijaki, študentje, udeleženci odraslih prinesejo s seboj izpolnjeno in podpisano Izjavo, pred prvim prihodom v šolo. Izjava je priloga teh navodil. (Priloga 1)
 • Dijaki, študentje in udeleženci IO vstopajo v šolo posamično na razdalji 1,5 – 2 m skozi glavni vhod in pri tem obvezno nosijo zaščitno masko, ki si jo pravilno namestijo.
 • Masko dobijo udeleženci izobraževanj pri varnostniku. Dogajanje pred šolo, na dvorišču/parkirišču, v avli šole, na stopniščih in hodnikih nadzira varnostna služba.
 • V vseh prostorih, razen v učilnicah/predavalnicah upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v šoli. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji, predavatelji in preostale odrasle osebe ter dijaki in študenti, dijaki tudi pri pouku zunaj matičnega razreda/oddelka oz. študenti znaj matične skupine.
 • Učitelji in predavatelji uporabljajo maske v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje.
 • Maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju pred šolo, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • V zavod vstopajo samo dijaki, študenti in zaposleni ter zunanji sodelavci, preostali le z utemeljenim razlogom, po predhodni najavi, z masko in v skladu z navodili šole (obvezno evidentiranje obiskovalca in zagotovljeno spremstvo varnostnika ali predstavnika šole).
 • Dijaki in študentje prinesejo vse potrebne šolske pripomočke in potrebščine (pisalo, kalkulator, zvezke, …) s seboj, njihova medsebojna izposoja in izmenjava ni dovoljena. Šolskih omaric dijaki ne uporabljajo.
 • Na najbližji WC, v istem nadstropju, naj dijaki in študenti odhajajo posamično. Vrata naj po možnosti odpirajo s komolcem oz. s čisto papirnato brisačko. Tam naj si roke umijejo oz. razkužijo, preden se vrnejo v razred.
 • Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (poseben protokol).
 • Če zboli dijak/študent in ima vročino in druge znake akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora dijak počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji v sobi v pritličju šole. Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, nosi masko. Če je pri dijaku nato potrjena okužba s SARS-CoV-2, dijakovi starši o tem obvestijo šolo. Vodstvo zavoda ob tem upošteva navodila NIJZ.