Seznanitev z rezultati poklicne mature bo v četrtek, 9. 9. 2021 med 10.00-12.00 in med 13.00-15.00.

 

Seznanitev bo za dijake in udeležence izobraževanja odraslih potekala v referatu za izobraževanje odraslih (1. nadstropje)!