V nadaljevanju vam predstavljamo datume poklicne mature, ki jo lahko opravljate v šolskem letu 2021/2022. Več informacij lahko udeleženci izobraževanja odraslih dobite na tej povezavi , po elektronski pošti enota@scpet.si ali po telefonu 01/2342 466  ter osebno v referatu za izobraževanje odraslih v času uradnih ur.

Več o poklicni maturi pa si lahko preberete tudi na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Zimski izpitni rok poklicne mature 2021

3. december 2021
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

22. januar 2022
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

28. januar 2022
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

1. februar 2022
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

2. februar 2022
Matematika, Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

3. februar 2022
2. predmet – pisni izpit

Od 4. do 15. februarja 2022
Ustni izpiti in 4. predmet

7. marec 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

10. marec 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli


Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2022

15. november 2021
Rok za oddajo predprijave

29. marec 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

18. maj 2022
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

24. maj 2022
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

28. maj 2022
Angleščina – pisni izpit

30. maj 2022
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

4. junij 2022
Matematika – pisni izpit

7. junij 2022
Nemščina – pisni izpit

9. junij 2022
2. predmet – pisni izpit

13. junij 2022
Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 13. do 22. junija 2022
Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. junija in 11. junija 2022.

6. julij 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

9. julij 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli


Jesenski izpitni rok poklicne mature 2022

7. julij 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2022
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2022
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

25. avgust 2022
Matematika – pisni izpit

27. avgust 2022
Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2022
2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 3. septembra 2022
Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli