Predavatelji in konzultacije

Seznam predavateljev in konzultacij za šolsko leto 2020 / 2021

ŠT. UČITELJ PREDMET ELEKTRONSKI

NASLOV

DATUM IN URA KONZULTACIJE PROSTOR TELEFON

01 2342 –

1. BABIČ LIDIJA
 • FIZIKA
 • FIZIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
 • NARAVOSLOVJE
 • POSLOVNI PROJEKTI 2
 • UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 2
lidija.babic@scpet.si PE 8.55

9.40

KAB ZA FIZIKO

(PRITLIČJE)

1.

418
2. BOŠNJAK RAJKO
 • UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 1
 • POSLOVNI PROJEKTI 1
rajko.bosnjak@scpet.si Konzultacije po dogovoru preko elektronske pošte KAB-TAJNIK PM

(2.NAD)

407
3. FISTER MARTA
 • ZAVAROVALNIŠTVO
 • SODOBNO GOSPODARSTVO 2
 • PRAVO
 • POSLOVNI PRIOJEKTI 4
 • EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 4
marta.fister@scpet.si PE 11.00

11.45

KAB ZA EKN

(2.NAD)

410
4. GLAVIČ ANDREJA
 • OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 1
 • ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI
 • SODOBNE KOMUNIKACIJE
 • TRŽENJE TK STORITEV
 • IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV
 • ELEKTRIČNE NAPRAVE
 • ELEKTRONSKI SKLOPI
 • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
andreja.glavic@scpet.si SR 14.20

15.05

KAB ZA TEK

(2.NAD)

405
5. GORJAN MOJCA
 • SODOBNO GOSPODARSTVO
 • KOMERCIALNO POSLOVANJE
 • NEPOSREDNO TRŽENJE
 • POSLOVANJE PODJETIJ 4
 • POSLOVNI PRIOJEKTI 4
 • TEMELJI GOSPODARSTVA
 • KOMUNICIRANJE
 • POSLOVNA TEHNIKA
mojca.gorjan@scpet.si KAB ZA EKN

(2.NAD)

437
6. GODEC ANA
 • POSLOVNI PROJEKTI 2
ana.godec@scpet.si KAB ZA EKN

(2.NAD)

426
7. GRANDA MAJA
 • PSIHOLOGIJA
maja.granda@scpet.si Konzultacije po dogovoru preko

elektronske pošte

428
8. HLAJ JASMINA
 • SLOVENŠČINA
jasmina.hlaj@gmail.com Konzultacije po dogovoru preko elektronske pošte
9. IVANČIČ FRANCE
 • NEMŠČINA
 • STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU
france.ivancic@scpet.si ČE 11.00

11.45

PROSTOR ZA UČBENIŠKI SKLAD

(2.NAD)

429
10. KOŠČAK PETER
 • POSLOVNA LOGISTIKA
 • MANAGEMENT
 • POSLOVANJE PODJETIJ 3
 • PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU – PUD
peter.koscak@scpet.si PO 11.00

11.45

KABINET ZA

PUD

(1.NAD)

400
11. LAJOVEC KLEMENČIČ KATJA
 • NEPOSREDNO TRŽENJE
 • KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM OKOLJU
 • POSLOVNA KORENSPONDENCA
 • POSLOVNA LOGISTIKA
 • POSLOVNI PRIOJEKTI 1, 4
 • IKT IN STROJEPISJE 2, 3
katja.lajovecklemencic@scpet.si ČE 9.45

10.40

KAB

(2.NAD)

408
12. LUKEK SILVO
 • ELEKTRONIKA V PRAKSI
silvo.lukek@scpet.si SR 9.45

10.40

KAB ZA PRATK. POUK

(PRITLIČJE)

403
13. METUL PETRA
 • KEMIJA
 • TEHNOLOGIJA S KEMIJO
petra.metul@scpet.si PO 9.45

10.40

KAB ZA

KEMIJO

(PRITLIČJE)

417
14. MIKAC MOJCA
 • MATEMATIKA
mojca.mikac@amis.net Konzultacije po dogovoru preko

elektronske pošte.

15. MILEK JASNA
 • BIOLOGIJA
jasna.milek@scpet.si PO 8.05

8.50

KAB ZA

BIOLOGIJO

(PRITLIČJE)

416
16. MRATINKOVIĆ ANDREJ
 • UMETNOST
 • OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO
andrej.mratinkovic@scpet.si KAB

(2.NAD)

408
17. NAPOKOJ MATJAŽ
 • GEOGRAFIJA
matjaz.napokoj@scpet.si PO 11.00

11.45

KAB ZA

DRUŽBOSLOVJE

(1.NAD)

438
18. OREŠNIK DAŠA
 • ANGLEŠČINA
dasa.oresnik@scpet.si ČE 11.50

12.35

KAB ZA TUJE JEZIKE

(1.NAD)

427
19. PENE ALEXANDER
 • PRENOSNI SISTEMI
alexander.pene@scpet.si ČE 11.50

12.35

RAČ KABINET 439
20. RAKEF GREGOR
 • ZGRADBA SISTEMOV IN OMREŽIJ
 • MONTAŽA TK OMREŽIJ
 • POSTAVITEV LOK. IN TK OMREŽJA
 • IZDELAVA ELEK.  IN KOM.INŠTALACIJ
 • BREZŽINE KOMUNIKACIJE
 • OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 2
 • SISTEMSKE METILNE TEHNIKE
 • DIAGNOSTICIRANJE IN ODPR. NAPAK
 • ZAJEMANJE IN OBDEL. PR. VELIČIN
gregor.rakef@scpet.si PO 11.00

11.45

RAČ KABINET 439
21. SEVER ŽIŽEK KSENIJA
 • EKONOMIKA POSLOVANJA
 • FINANČNA MATEMATIKA
 • FINANČNO POSLOVANJE
 • BANČNE STORITVE
 • POSLOVNI PROJEKTI 4
ksenija.sever-zizek@scpet.si PO 11.50

12.35

KAB-TAJNIK PM

(2.NAD)

407
22. TERNOVEC MATJAŽ
 • SOCIOLOGIJA
 • ZGODOVINA
 • DRUŽBOSLOVJE
matjaz.ternovec@scpet.si TO 11.45

12.30

PISARNA

POM. RAVN.

(1.NAD)

448
23. VUKOVIĆ SRĐAN
 • POSLOVANJE PODJETIJ 2, 4
 • EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 3
 • POSLOVNI PROJEKTI 4
 • BANČNO POSLOVANJE
 • FINANČNA MATEMATIKA
 • FINANČNO POSLOVANJE
 • ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
 • UPRAVNI POSTOPEK
 • FINANČNO POSLOVANJE
 • POSLOVNI NAČRT
srdzan.vukovic@scpet.si ČE 11.50

12.35

KAB ZA EKN

(2.NAD)

437