Predavatelji in konzultacije

Seznam predavateljev in konzultacij za šolsko leto 2020 / 2021

ŠT.UČITELJPREDMETELEKTRONSKI

NASLOV

DATUM IN URA KONZULTACIJEPROSTORTELEFON

01 2342 –

1.BABIČ LIDIJA
 • FIZIKA
 • FIZIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
 • NARAVOSLOVJE
 • POSLOVNI PROJEKTI 2
 • UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 2
lidija.babic@scpet.siPE8.55

9.40

KAB ZA FIZIKO

(PRITLIČJE)

1.

418
2.BOŠNJAK RAJKO
 • UPORABA IKT PRI POSLOVANJU 1
 • POSLOVNI PROJEKTI 1
rajko.bosnjak@scpet.siKonzultacije po dogovoru preko elektronske pošteKAB-TAJNIK PM

(2.NAD)

407
3.FISTER MARTA
 • ZAVAROVALNIŠTVO
 • SODOBNO GOSPODARSTVO 2
 • PRAVO
 • POSLOVNI PRIOJEKTI 4
 • EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 4
marta.fister@scpet.siPE11.00

11.45

KAB ZA EKN

(2.NAD)

410
4.GLAVIČ ANDREJA
 • OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 1
 • ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI
 • SODOBNE KOMUNIKACIJE
 • TRŽENJE TK STORITEV
 • IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV
 • ELEKTRIČNE NAPRAVE
 • ELEKTRONSKI SKLOPI
 • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
andreja.glavic@scpet.siSR14.20

15.05

KAB ZA TEK

(2.NAD)

405
5.GORJAN MOJCA
 • SODOBNO GOSPODARSTVO
 • KOMERCIALNO POSLOVANJE
 • NEPOSREDNO TRŽENJE
 • POSLOVANJE PODJETIJ 4
 • POSLOVNI PRIOJEKTI 4
 • TEMELJI GOSPODARSTVA
 • KOMUNICIRANJE
 • POSLOVNA TEHNIKA
mojca.gorjan@scpet.siKAB ZA EKN

(2.NAD)

437
6.GODEC ANA
 • POSLOVNI PROJEKTI 2
ana.godec@scpet.siKAB ZA EKN

(2.NAD)

426
7.GRANDA MAJA
 • PSIHOLOGIJA
maja.granda@scpet.siKonzultacije po dogovoru preko

elektronske pošte

428
8.HLAJ JASMINA
 • SLOVENŠČINA
jasmina.hlaj@gmail.comKonzultacije po dogovoru preko elektronske pošte
9.IVANČIČ FRANCE
 • NEMŠČINA
 • STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU
france.ivancic@scpet.siČE11.00

11.45

PROSTOR ZA UČBENIŠKI SKLAD

(2.NAD)

429
10.KOŠČAK PETER
 • POSLOVNA LOGISTIKA
 • MANAGEMENT
 • POSLOVANJE PODJETIJ 3
 • PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU – PUD
peter.koscak@scpet.siPO11.00

11.45

KABINET ZA

PUD

(1.NAD)

400
11.LAJOVEC KLEMENČIČ KATJA
 • NEPOSREDNO TRŽENJE
 • KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM OKOLJU
 • POSLOVNA KORENSPONDENCA
 • POSLOVNA LOGISTIKA
 • POSLOVNI PRIOJEKTI 1, 4
 • IKT IN STROJEPISJE 2, 3
katja.lajovecklemencic@scpet.siČE9.45

10.40

KAB

(2.NAD)

408
12.LUKEK SILVO
 • ELEKTRONIKA V PRAKSI
silvo.lukek@scpet.siSR9.45

10.40

KAB ZA PRATK. POUK

(PRITLIČJE)

403
13.METUL PETRA
 • KEMIJA
 • TEHNOLOGIJA S KEMIJO
petra.metul@scpet.siPO9.45

10.40

KAB ZA

KEMIJO

(PRITLIČJE)

417
14.MIKAC MOJCA
 • MATEMATIKA
mojca.mikac@amis.netKonzultacije po dogovoru preko

elektronske pošte.

15.MILEK JASNA
 • BIOLOGIJA
jasna.milek@scpet.siPO8.05

8.50

KAB ZA

BIOLOGIJO

(PRITLIČJE)

416
16.MRATINKOVIĆ ANDREJ
 • UMETNOST
 • OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO
andrej.mratinkovic@scpet.siKAB

(2.NAD)

408
17.NAPOKOJ MATJAŽ
 • GEOGRAFIJA
matjaz.napokoj@scpet.siPO11.00

11.45

KAB ZA

DRUŽBOSLOVJE

(1.NAD)

438
18.OREŠNIK DAŠA
 • ANGLEŠČINA
dasa.oresnik@scpet.siČE11.50

12.35

KAB ZA TUJE JEZIKE

(1.NAD)

427
19.PENE ALEXANDER
 • PRENOSNI SISTEMI
alexander.pene@scpet.siČE11.50

12.35

RAČ KABINET439
20.RAKEF GREGOR
 • ZGRADBA SISTEMOV IN OMREŽIJ
 • MONTAŽA TK OMREŽIJ
 • POSTAVITEV LOK. IN TK OMREŽJA
 • IZDELAVA ELEK.  IN KOM.INŠTALACIJ
 • BREZŽINE KOMUNIKACIJE
 • OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 2
 • SISTEMSKE METILNE TEHNIKE
 • DIAGNOSTICIRANJE IN ODPR. NAPAK
 • ZAJEMANJE IN OBDEL. PR. VELIČIN
gregor.rakef@scpet.siPO11.00

11.45

RAČ KABINET439
21.SEVER ŽIŽEK KSENIJA
 • EKONOMIKA POSLOVANJA
 • FINANČNA MATEMATIKA
 • FINANČNO POSLOVANJE
 • BANČNE STORITVE
 • POSLOVNI PROJEKTI 4
ksenija.sever-zizek@scpet.siPO11.50

12.35

KAB-TAJNIK PM

(2.NAD)

407
22.TERNOVEC MATJAŽ
 • SOCIOLOGIJA
 • ZGODOVINA
 • DRUŽBOSLOVJE
matjaz.ternovec@scpet.siTO11.45

12.30

PISARNA

POM. RAVN.

(1.NAD)

448
23.VUKOVIĆ SRĐAN
 • POSLOVANJE PODJETIJ 2, 4
 • EKONOMIKA POSLOVANJA 2, 3
 • POSLOVNI PROJEKTI 4
 • BANČNO POSLOVANJE
 • FINANČNA MATEMATIKA
 • FINANČNO POSLOVANJE
 • ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
 • UPRAVNI POSTOPEK
 • FINANČNO POSLOVANJE
 • POSLOVNI NAČRT
srdzan.vukovic@scpet.siČE11.50

12.35

KAB ZA EKN

(2.NAD)

437