Vpis v stari program tehnik elektronskih komunikacij se izteče 31. 8. 2023. Zaključek izobraževanja za vse že vpisane udeležence izobraževanja odraslih, bo 31. 8. 2025. V kolikor kandidat do 31. 8. 2025 pristopi k opravljanju poklicne mature po delih, ima še dve leti časa, da jo opravlja po starem programu, to je do 31.8.2027.

Dodatne informacije o tem dobite v referatu za izobraževanje odraslih ali preko elektronske pošte enota@scpet.si