Obveščamo vas, da je rok za oddajo prijave na spomladanski rok poklicne mature do 30. marca 2024.

Prijavnico dobite na povezavi

Udeleženci izobraževanja odraslih izpolnjeno prijavnico prinesite v referat za izobraževanje odraslih ali skeniran in izpolnjen obrazec pošljite na mail enota@scpet.si

KOLEDAR POKLICNE MATURE:

DATUM

DEJAVNOST

30. marec 2024
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
19. maj 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
25. maj 2024
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli
29. maj 2024
Pisni izpit iz slovenščine
1. junij 2024
Pisni izpit iz angleščine
6. junij 2024
Pisni izpit iz 2. predmeta (GOS, ELK)
8. junij 2024
Pisni izpit iz matematike
od 10. junija do
21. junija 2024
Ustni izpiti PM in 4. predmet (zagovori)
4. julij 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7. julij 2024
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli