Obveščamo vas, da je rok za oddajo prijave na zimski rok poklicne mature do 3. decembra 2023.

Prijavnico dobite na povezavi

Izpolnjeno prijavnico prinesite v referat za izobraževanje odraslih ali skeniran in izpolnjen obrazec pošljite na mail enota@scpet.si

Koledar poklicne mature:

 

DATUM

DEJAVNOST

3. december 2023
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
22. januar 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
28. januar 2024
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli
28. januar 2024
Zadnji rok za oddajo projektne naloge tajniku ŠMK ali mentorju oz. v referat za IO
1. februar 2024
Pisni izpit iz slovenščine
5. februar 2024
Pisni izpit iz matematike in  Pisni izpit iz angleščine
2. februar 2024
Pisni izpit iz 2. predmeta (GOS, ELK)
6. februarja do
16. februarja 2024
Ustni izpiti PM in 4. predmet (zagovori)
5. marec 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. marec 2024
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli