Dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih si subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu lahko v celoti uredi elektronsko, brez nepotrebnega obiska prodajnega mesta.

Postopek se prične na portalu eUprava https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html in zaključi z nakupom vozovnice na spletni strani izbranega prevoznika.

Na portalu eUprava  s svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) oddajo vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. V nekaj minutah dobijo odgovor in v primeru pozitivnega odgovora, upravičenec prejme povezavo na spletno stran, kjer izbere želenega prevoznika in v njegovi spletni prodajni aplikaciji kupi vozovnico. Ob prvem prevozu se ob stiku kartice IJPP z validatorjem na kartico naloži kupljena vozovnica. Vlogo morajo oddati vsi tisti, ki prvič zaprosijo za subvencionirano in tisti, ki želijo podaljšati veljavnost vloge iz preteklega študijskega leta.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo, Službo za trajnostno mobilnost in prometno politiko, na telefonsko številko 01-478-80-00.