V šolskem letu 2021/2022 vpisujemo v programe formalnega in neformalnega izobraževanja:

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE:

srednje poklicno izobraževanje

• Administrator
• Računalnikar
• Elektrikar

srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje

• Ekonomski tehnik
• Tehnik elektronskih komunikacij

 

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE:

nacionalne poklicne kvalifikacije:

• Oblikovalec osvetljave
• Osvetljevalec
• Teletržnik
• Delovni inštruktor
• Asistent za komunikacijo v slovenskem
znakovnem jeziku
• Asistent kamere
• Pospeševalec prodaje

jezikovni tečaji po vaših željah (splošni tečaji, strokovna terminologija, začetni, nadaljevalni…)
• angleščina
• nemščina

 

Vabimo vas da se oglasite na našem Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, v referatu za izobraževanje odraslih, v času uradnih ur ali nas pokličete na 01 2343 466 ali pišete na enota@scpet.si, kjer vam bomo pripravili priznavanje predhodne izobrazbe in vam podali vse informacije v zvezi s potekom izobraževanja.