Dragi dijaki, drage dijakinje!

1. šolski dan bomo začeli v četrtek z razredno uro (1. letniki pa boste imeli tudi spoznavno delavnico), 1. 9. 2022, in sicer:

Razredniki in učilnice za 1. šolski dan 2022/2023 > Priloga /.pdf

Podatek o razvrstitvi v razred in vse dodatne informacije glede 1. dneva vam bodo poslali razredniki preko eAsistenta.
1. letniki se zberejo na šolskem igrišču.
Roditeljski sestanki bodo potekali od 5. do 12. 9. 2022.
Lepo vas pozdravljam in se že veselim srečanja z vami.

Simona Zupančič, ravnateljica