Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Predsednik sveta staršev: dr. Peter Seljak

Razred Predstavnik staršev
1. A Aldijana Beganović
1. B Sanela Prpič
1. C Boštjan Lutar
1. D Lea Šmigoc
1. E Beti Blagus
2. A Barbara Novak Koritnik
2. B Tea Tomše
2. C Saša Stojnšek
2. D Andrej Kecelj
2. E Biljana Vojin
3. A Kavčič Peter
3. B Jože Kastelic
3. C Peter Seljak
3. D Darinka Marković
3. E Damjan Golob
4. A Alenka Dodig
4. B Edita Botonjić
4. C Manca Žibert
4. D Danijel Gaković
4. E Anja Golub