Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Predsednik sveta staršev: dr. Peter Seljak

RazredPredstavnik staršev
1. AAldijana Beganović
1. BSanela Prpič
1. CBoštjan Lutar
1. DLea Šmigoc
1. EBeti Blagus
2. ABarbara Novak Koritnik
2. BTea Tomše
2. CSaša Stojnšek
2. DAndrej Kecelj
2. EBiljana Vojin
3. AKavčič Peter
3. BJože Kastelic
3. CPeter Seljak
3. DDarinka Marković
3. EDamjan Golob
4. AAlenka Dodig
4. BEdita Botonjić
4. CManca Žibert
4. DDanijel Gaković
4. EAnja Golub