Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Predsednik sveta staršev je Gregor Cerar, namestnica pa Urša Žen.

Razred Predstavnik staršev
1. A SIMONA CENKAR
1. B JOŽE KASTELIC
1. C PETER SELJAK
1. D DARINKA MARKOVIĆ
1. E IGOR KRŠINAR
2. A ALENKA DODIG
2. B EDITA BOTONJIĆ
2. C MANCA ŽIBERT
2. D JANA BERČIČ
2. E ANJA GOLUB
3. A DRAGANA LUKIĆ
3. B MATEJ KRIŽANIČ
3. C MATEJA TOMAŽIČ
3. D ANDREJA CEBE MANDIČ
3. E POLONA PETROVČIČ
4. A TATJANA DEBELJAK
4. B URŠA ŽEN
4. C JANEZ ŽVIRC
4. D SERGEJA BRGLEZ
4. E GREGOR CERAR