Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Predsednik sveta staršev: dr. Peter Seljak

Razred Predstavnik staršev
1.a Maja Mir
1.b Nensi Kovačič
1.c Jerneja Kukovica
Anita Poznik (namestnica)
1.d Sanja Anič
Jasmina Gujtman (namestnica)
1.e Lidija Baloh
2.a Aldijana Beganović
2.b Sanela Prpič
2.c Anamarija Kejžar
2.d Mateja Aksentijevič Šribar
2.e Danijela Prelogar
3.a Barbara Novak Koritnik
3.b Tea Tomše
3.c Saša Stojnšek
3.d Darja Grm
3.e Biljana Vojin
4.a Kavčič Peter
4.b Jože Kastelic
4.c Peter Seljak
4.d Darinka Marković
4.e Mateja Režek
Mojca Cigale Kršinar (namestnica)