Dodatne informacije o vpisu na program Tehnik elektronskih komunikacij dobite pri:

Alenka Rakun, šolska svetovalna delavka
alenka.rakun@scpet.si
01 / 2342 401
051 698 498

Dodatne informacije o vpisu na program Ekonomski tehnik dobite pri:

Hana Zega, šolska svetovalna delavka
hana.zega@scpet.si
01 / 2342 428
051 698 552

Dodatne informacije o vpisu v oddelke z dijaki športniki:

Iztok Žižek, vodja oddelkov z dijaki športniki
iztok.zizek@scpet.si
041 516 859