Dijaška skupnost STSŠ

Dijaška skupnost Srednje tehniške in strokovne šole vključuje dijake iz vseh letnikov in oddelkov obeh programov. Z aktivnim in ustvarjalnim delom soustvarjajo in oblikujejo celotno življenje in delo šole.

Preko dijaške skupnosti dijaki sodelujejo z vodstvom šole predvsem pri reševanju problematike učenja in reševanju socialnih problemov, sodelujejo pri organizaciji interesnih dejavnosti in promociji šole, podajajo svoje predloge, želje in kritike.

Delovanje dijaške skupnosti ureja  Statut dijaške skupnosti Srednje tehniške in strokovne šole (povezava).

Mentorica dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/23 je prof. Ana Plesec.

Upravni odbor dijaške skupnosti sestavljajo:

  • predsednik dijaške skupnosti: Nicolas Rendič, 4. E
  • namestnik predsednika dijaške skupnosti: Christian Joshua Rain, 1. D
  • tajnica dijaške skupnosti: Zara Ana Terzin, 2. B

Poslanca Dijaške skupnosti Ljubljana (DSL) in Dijaške organizacije Slovenije (DOS) sta Mia Benić, 3. C, in Angel Marinoski, 3. C.