Izpis iz evidence /duplikati/

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV IZPISA IZ EVIDENCE (DUPLIKATA) SPRIČEVALA

1. IZPOLNITE VLOGO ZA IZDAJO NADOMESTNE JAVNE LISTINE (povezava) in jo osebno, po e-pošti (milena.bosnjak@scpet.si, pija.dolnicar@scpet.si, scpet@scpet.si) ali po pošti pošljite v tajništvo šole.

Priložite tudi dokazilo o plačilu.

2. PLAČILO IZDAJE IZPISA IZ EVIDENCE

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.

 • UPRAVNA TAKSA………………………………………………..….1,80 € ( UPN s QR kodo)
 • IZPIS IZ EVIDENCE (izdaja duplikata) …………………………..16,00 € ( UPN s QR kodo)

Položnice za plačilo lahko prevzamete v tajništvu šole.

PLAČILO IZPISA (IZPISOV) OPRAVITE Z OBRAZCEM UPN:

 • Plačilo upravne takse (1,80 €):
  – MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
  – številka računa: SI56 0110 0100 0315 637
  – referenca: SI11 70041-7111002
 • Plačilo izpisa (16,00 €/izpis):
  – ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
  – številka računa: SI56 01100-6030700426
  – referenca: SI00 200-120500
  – koda namena: OTHR
  – namen: plačilo izpisa iz evidence

3. POSTOPEK IZPISA iz evidence se bo začel šele po prejetju vloge in potrdila o plačilu (upravne takse in izdaje izpisa iz evidence).

4. IZPIS IZ EVIDENCE bo pripravljen v roku osmih delovnih dni po prejemu potrdila o plačilu.

5. PREVZEM IZPISA iz evidence je osebno, v tajništvu, v času uradnih ur.

Ob prevzemu izpisa iz evidence vam izdamo tudi račun za plačilo izpisa.

Več informacij dobite v tajništvu šole na telefonski številki: 01 2342 445.