Vpis (prepis) in izpis med šolskim letom

VPIS

Mladostniki, ki so že dijaki drugih srednjih šol in bi se med šolskim letom želeli prepisati v katerega od izobraževalnih programov STSŠ ŠC PET, lahko to storijo, če je v želenem programu in želenem letniku še prostor.

Vsaka prošnja za prepis je obravnavana individualno. Prosimo vas, da nam najprej pošljete pisno prošnjo, kjer napišete, kdo ste, v kateri letnik in kateri program se želite vpisati ter katero šolo in izobraževalni program trenutno obiskujete. Na osnovi prošnje, ki jo lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti v svetovalno službo ali ravnateljici, bomo vzpostavili kontakt z vami in vas skupaj s starši povabili na pogovor, kjer vam bomo povedali tudi, ali bi morali opraviti določene diferencialne izpite in koliko izpitov bi imeli ob prepisu.

V ta namen vas prosimo, da s seboj prinesete tudi fotokopijo spričeval nižjih letnikov in izpis ocen trenutnega letnika v trenutnem izobraževanem programu.

Samo v primeru, da bo prepis možen, bomo potrebovali tudi izpisnico iz programa, ki ga trenutno obiskujete.

IZPIS

Ker tudi dijaki STSŠ ŠC PET kdaj ugotovijo, da jih izbrani izobraževalni program ne zanima, da to ni poklic, ki bi si ga želeli opravljati, da je pretežko, da je prelahko, da jim ne ustreza urnik …, so med šolskim letom možni tudi izpisi.

V primeru, da bi se dijak želel izpisati, je zaželeno, da o tem spregovori  z razredničarko/razrednikom, svetovalno službo in ravnateljico. Če je dijak odločen za izpis, formalnosti uredi v svetovalni službi in pri ravnateljici, ki mu tudi podpiše izpisnico. Mladoletni dijaki se ne morejo izpisati brez soglasja in podpisa vsaj enega od staršev.

Ob izpisu mora dijak vrniti vse knjige iz učbeniškega sklada, se odjaviti od malice, vrniti ključ od omarice, poravnati dolgove v računovodstvu in prevzeti izpisnico.