Šolska prehrana

Navodila za prijavo/odjavo na šolsko prehrano

Prijavo za šolsko prehrano šoli oddajo starši, polnoletni dijaki, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji). Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Vlagatelji lahko v prijavi na šolsko prehrano podaste izjavo, da obveznost odjave posameznega obroka prenašate na dijaka. Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Prijave oddajte po koncu opravljenih dopolnilnih izpitov v tajništvo Šolskega centra ali pa po pošti na naslov ŠC PET Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.

Vloga za prijavo:
Vloga za prijavo na šolsko prehrano (.doc)
Vloga za prijavo na šolsko prehrano (.pdf)

Soglasje za direktno obremenitev SEPA (SDD) (trajnik)
SOGLASJE za direktno obremenitev (.doc)
SOGLASJE za direktno obremenitev (.pdf)

Odjava šolske prehrane
Odjavo šolske prehrane v tekočem šolskem letu urejajo starši oziroma zakoniti zastopniki ali polnoletni dijak. Odjava je možna le v pisni obliki.
Odjava šolske malice (.doc)
Odjava šolske malice (.pdf)

Pomembne informacije:
Pravila šolske prehrane v ŠC PET (.pdf)

Dodatne informacije:
Peter KOŠČAK
M: peter.koscak@scpet.si
T: 01 / 234 2 400