Nadaljevanje študija

Dijaki, ki uspešno zaključijo izobraževanje v programu ekonomski tehnik ali tehnik elektronskih komunikacij, se lahko po končani poklicni maturi zaposlijo v svojem poklicu ali nadaljujejo izobraževanje na terciarni ravni.

Dijaki se z opravljeno poklicno maturo lahko vpišejo v vse VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME (https://www.vss-ce.com/vps/) in večino VISOKOŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (https://portal.evs.gov.si/prijava/).

Dijaki lahko poleg poklicne mature opravljajo tudi dodatni predmet splošne mature, ki jim omogoči vpis na izbrane UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME (https://portal.evs.gov.si/prijava/).

Dijaki imajo v zadnjem letniku večji poudarek na karierni orientaciji, izpolnijo pa lahko tudi spletni vprašalnik Zavoda za zaposlovanje RS Kam in kako (https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako). Geslo dobijo pri šolski svetovalni delavki Maji Granda.

Privlačna možnost je nadaljevanje izobraževanja na Višji strokovni šoli ŠC PET, kjer se lahko izobražujejo v dveh programih, ekonomist in telekomunikacije (https://vss.scpet.si/vss).

Dijaki se lahko oglasijo tudi osebno v svetovalni službi, kjer lahko dobijo dodatne informacije.

Koristne povezave pri odločanju so tudi: