Tehnik elektronskih komunikacij

Smo edina srednja tehniška in strokovna šola v Sloveniji, ki izvaja izobraževanje po programu tehnik elektronskih komunikacij. Naši dijaki v prvem letniku pridobijo temeljna znanja s področja elektrotehnike in usvojijo postopke načrtovanja, izdelave in preizkušanja električnih in elektronskih vezij. Strokovni moduli v višjih letnikih so namenjeni spoznavanju telekomunikacijskih, računalniških in brezžičnih omrežij ter naprav, potrebnih za prenos in obdelavo informacij. Dijaki usvojijo osnove programiranja z različnimi programskimi jeziki in se spoznajo z veščinami s področja marketinga in podjetništva. Po končanem šolanju so usposobljeni za delo na področju montaže, vzdrževanja, razvoja in servisiranja TK- in računalniških omrežij in naprav. Možno zaposlitev lahko iščejo tudi na področju multimedijskih storitev, saj poznajo osnove obdelave slik in videa.

 

VPIS: z uspešno končano osnovno šolo

TRAJANJE: 4 leta

PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: tehnik elektronskih komunikacij

ZNANJA IN KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI PRIDOBIJO:

 • načrtovanje in postavitev TK- in računalniških omrežij
 • vzdrževanje in servisiranje TK- in računalniških naprav
 • konfiguracija naprav v omrežjih
 • postavitev in vzdrževanje sistema VoIP
 • modeliranje in 3D-tisk
 • izvajanje TK- storitev
 • programiranje aplikacij na programirljivih napravah
 • programiranje in povezovanje naprav v omrežja LPWAN
 • obdelava slik in montaža videa
 • temelji ekonomije, podjetništva in marketinga
 • polaganje, ožičenje, izvajanje osnovnih meritev in vzdrževalnih del v različnih vrstah električnih in komunikacijskih inštalacij

POSEBNOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA NA NAŠI ŠOLI:

 • edinstven program v Sloveniji
 • dijakom prijazna šola
 • sodobne učne metode in pristopi k poučevanju
 • široko področje zaposlovanja
 • skrb za stalno strokovno izobraževanje učiteljev
 • izmenjava izkušenj s partnerskimi šolami v tujini
 • možnost opravljanja obvezne prakse pri delodajalcih v tujini

DELOVNA PODROČJA IN MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

 • podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom, oblikovanjem in sprejemom informacij
 • podjetja, ki so uporabniki storitev s področja TK in elektronskih komunikacij
 • podjetja, ki se ukvarjajo z modeliranjem in 3D tiskom
 • podjetja, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem namenskih omrežij LPWAN
 • podjetja, ki se ukvarjajo z električnimi in komunikacijskimi inštalacijami
 • podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem komunikacijskih naprav
 • podjetja, ki se ukvarjajo z multimedijo in video distribucijo
 • vojska
 • samozaposlitev v obliki s. p. ali d. o. o.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA/ŠOLANJA:

 • Višja strokovna šola v ŠC PET
 • Fakulteta za elektrotehniko
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za matematiko in fiziko

Predmetnik IP tehnik elektronskih komunikacij za dijake, vpisane do 2019/20

PREDMETNIK: TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

 

OznakaPredmet/ModulObvezno

Izbirno

Skupno število   urŠtevilo  kreditnih točk
 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

 Slovenščinaobvezno48724
 Tuji jezikobvezno41720
 Matematika obvezno38319
 Umetnostobvezno683
 Zgodovinaobvezno1025
 Geografijaobvezno683
 Psihologija ali Sociologijaobvezno683
 Fizikaobvezno1366
 Kemijaobvezno683
 Športna vzgojaobvezno34014
Skupaj A 2137100
 

B – Strokovni moduli

M1Informatika s tehniškim komuniciranjemobvezno2007
M2Elektrotehnika 1obvezno1708
M3Elektrotehnika 2obvezno1708
M4Programiranjeobvezno1708
M5Brezžične komunikacijeobvezno1708
M6Prenosni sistemiobvezno1708
M7Meritve v telekomunikacijahobvezno1367
M8Inštalacijeobvezno20410
M9Komunikacijska omrežjaobvezno1708
M10Telekomunikacijske storitveobvezno1367
M11Podjetništvoobvezno684
Skupaj B (vsota ur, povezana z enim izmed dveh izhodov programa) 176483
 

C – Praktično izobraževanje v šoli

 Praktični pouk 48019
 

Č – Praktično usposabljanje z delom

 Praktično usposabljanje z delom pri delodajacu 30412
 

D – Interesne dejavnosti

 Interesne dejavnosti 35214
 

E – Odprti del kurikuluma

 Odprti kurikulum 40027
Skupaj pouk (A + B + E)  4237      210
Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)  78431
Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E)  4589224
Skupaj (A + B + Č + D + E)  4893236
Poklicna matura 4
Skupaj kreditne točke 240
 
Število tednov izobraževanja v šoli 135 
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 8 
Število tednov interesnih dejavnosti 11 
Skupno število tednov izobraževanja 150 

Razdelitev ur strokovnih modulov po letnikih (usklajena verzija)

SIP = splošno izobraževalni predmeti; OK = odprti kurikulum

1. Letnik

Elektrotehnika 15Prostor za SIP + OK
Inštalacije2
ITK3
SKUPAJ1022

 

2. Letnik

Elektrotehnika 25Prostor za SIP + OK
Inštalacije2
ITK3
Programiranje3
SKUPAJ1317+2 (KE*)

 

3. Letnik

BKO2Prostor za SIP + OK
PSN2
Meritve v TK2
TK storitve2
Kom. omrežja2
programiranje3
podjetništvo2
SKUPAJ1515+2 (OMU)

 

4. Letnik

BKO3Prostor za SIP + OK
PSN3
Meritve v TK2
TK storitve2
Kom. omrežja3
Inštalacije2
SKUPAJ1515+2 (OMU)

Pojasnilo k predmetniku

 • Izbirni predmeti: šola je izbrala predmet psihologija v 4. letniku.
 • Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module od M9 do M14 v 3. letniku. Oblikovanje skupin in izbira poklicnega standarda poteka v skladu z normativi in standardi za oblikovanje skupin.