Kontakt

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli. V šoli se na poseben način in preko svetovalnega odnosa vključuje v procese z namenom dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobud.

Program EKONOMSKI TEHNIK (vsi razredi, razen 1.a in 4.a):

Hana Zega, univ. dipl. psih.

Telefon: 01/234 24 28
Mobilni telefon: 051/698 552
E-pošta: hana.zega@scpet.si

Program TEHNIK ELEKTORNSKIH KOMUNIKACIJ in program EKONOMSKI TEHNIK (1.a in 4.a):

Alenka Rakun, univ. dipl. psih.

Telefon:  01/ 234 24 01
Mobilni telefon: 051/698 498
E-pošta: alenka.rakun@scpet.si