Kandidati, ki se želite vpisati v športne oddelke z dijaki športniki, to navedite na PRVI STRANI PRIJAVNICE, ob zgornjem robu prijavnice.
Napišite: STATUS ŠPORTNIKA!

Prosimo vas, da navedete tudi športno panogo in klub, kjer trenirate.

Na osnovi prijavnice in izražene želje za prijavo v oddelek z dijaki športniki bomo to upoštevali pri pripravi gradiv in vam pred vpisom posredovali potrebne obrazce, ki jih pripravite do vpisa. Pred vpisom ni treba pošiljati potrdil na šolo.

Za vpis v oddelek z dijaki športniki NE potrebujete zdravniškega potrdila.

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa v program, se izbor naredi v skladu z veljavnim pravilnikom in navodili MIZŠ, kjer se v prvi vrsti upošteva učni uspeh v 7., 8. in 9. razredu OŠ.

Dodatnih točk zaradi statusa športnika, v primeru omejitve, po veljavnem Pravilniku o vpisu v srednje šole ne moremo upoštevati.