Poklicna matura

Tajnica poklicne mature: Ksenija Sever Žižek

e-pošta: ksenija.sever-zizek@scpet.si

Telefon: 01/23-42-407

GSM: 051/22-99-33

ZAKONODAJA

Pravilnik o poklicni maturi

Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi

RIC – Republiški izpitni center (dodatne informacije)

SPLOŠNO O POKLICNI MATURI

Poklicna matura