Poklicna matura

Tajnica poklicne mature: Ksenija Sever Žižek

e-pošta: ksenija.sever-zizek@scpet.si

Telefon: 01/23-42-407

GSM: 051/22-99-33

ZAKONODAJA

Pravilnik o poklicni maturi

Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi

RIC – Republiški izpitni center (dodatne informacije)


SPLOŠNO O POKLICNI MATURI

Poklicna matura – priloga /.pdf/


NAVODILA ŠC PET, STSŠ

Izpitni red poklicne mature – priloga /.pdf/

Ocenjevanje poklicne mature – priloga /.pdf/

Dovoljeno dodatno gradivo pri poklicni maturi – priloga /.pdf/

Prijava k poklicni maturi – obrazec /.pdf/

Odjava od poklicne mature – obrazec /.pdf/

Vloga za odobritev teme in naslova – obrazec /.doc/


KOLEDAR POKLICNE MATURE 2021/22