EKONOMSKI TEHNIK  in TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

  • Ker sta poklica perspektivna in zaposljiva.

Po Poklicnem barometru Zavoda RS za zaposlovanje bo v naslednjih letih naraščala potreba po knjigovodskem in računovodskem kadru ter drugih podobnih poklicih, ki jih lahko opravljajo ekonomski tehniki, prav tako pa bo naraščala tudi potreba po monterjih in serviserjih naprav in omrežij in drugih poklicih s področja elektrotehnike, ki jih lahko opravljajo tehniki elektronskih komunikacij.

  • Ker veliko dela poteka praktično, tudi preko projektov.

Dijaki imajo poleg obveznega praktičnega pouka v tretjem letniku, ki traja en mesec kot praksa pri delodajalcu, možnost praktičnega dela tudi pri različnih predmetih v šoli. V programu tehnik elektronskih komunikacij je tudi veliko praktičnega dela v specializiranih učilnicah in delavnici, ekonomski tehniki pa se učijo v okviru učnih družb. Prakso lahko dijaki v okviru programa Erasmus+ opravljajo tudi v tujini.

  • Šport in šola z roko v roki

Kot ena redkih srednjih strokovnih šol sistematično pristopamo k obravnavi mladih športnikov, naših dijakov. V programu ekonomski tehnik tudi z oddelki z dijaki športniki. Tudi v programu tehnik elektronskih komunikacij dijakom športnikom nudimo prilagoditve dela, kolikor je to mogoče, v okviru programa.