Dijaki s posebnimi potrebami

Po zakonodaji lahko pridobijo status dijaka s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju
  • gluhi in naglušni
  • slepi in slabovidni
  • z govorno-jezikovnimi motnjami
  • gibalno ovirani otroci
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
  • dolgotrajno bolni otroci
  • otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami
  • otroci z avtističnimi motnjami
  • otroci z več motnjami

Podrobnosti so zapisane na spletni strani Zavoda za šolstvo, kjer je opisan tudi postopek pridobitve statusa:

https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

Prenos odločbe v srednješolsko izobraževanje

Za prenos odločbe v srednješolsko izobraževanje je treba na Zavodu RS za šolstvo vložiti Zahtevo za spremembo odločbe o usmeritvi, ki je dostopna na povezavi https://www.zrss.si/gradiva/obrazci-poupp/.