Svetovanje

Mladostniki morajo v relativno kratkem času odrasti iz otroka v odraslega. Pri tem se soočajo s telesnimi, čustvenimi, socialnimi in kognitivnimi spremembami, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Zaradi tega so lahko bolj razdražljivi. Pogosto imajo občutek, da so težave, s katerimi se soočajo, značilne samo zanje, da ne morejo nikomur zaupati, da so osamljeni …

V trenutkih stiske je ključna socialna opora, poučenost o izražanju čustev in zavedanje, da se nekatere težave lahko rešujejo prav z vključenostjo drugih oseb.

Mladostniki se lahko v primeru stiske obrnejo na:

  • šolski svetovalni delavki,
  • razrednika,
  • profesorja na šoli, ki mu zaupajo,
  • telefone za pomoč v stiski:

080 116 111 TOM telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12.00 in 16.00 uro, klic je brezplačen),

01 520 99 00 Klic v duševni stiski (vsako noč med 19.00 in 7.00 uro zjutraj, klic je brezplačen),

080 116 123 Samarijan ali Sopotnik zaupna telefona (24 ur na dan, vsak dan, klic je brezplačen),

080 11 55 SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja (od ponedeljka do petka: od 12.00 do 22.00 ure, sobota,  nedelja in prazniki: od 18.00 do 20.00 ure).

  • organizacije, ki izvajajo svetovalne programe za mlade:

www.misss.org,

www.zivziv.si,

www.mic.si,

www.cpm-drustvo.si.

Center za psihološko svetovanje POSVET, brezplačno  individualno svetovanje, naročanje na tel.  031 704 707, od pon. do pet. med 12.00 in 19.00 uro, info@posvet.si.