ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Začetek pouka 1. 9. 2021
Zadnji dan pouka po urniku

1., 2. in 3. letnik

4. letnik

13. 6. 2022

20. 5. 2022

Zaključek pouka in podelitev letnih spričeval

1., 2. 3. letnik

4. letnik

24. 6. 2022

23. 5. 2022

Priprava na poklicno maturo za 4. letnik 24.5. –  27. 5. 2022
Seznanitev z rezultati na poklicni maturi 9. 9. 2021

6. 7. 2022 – spomladanski rok 2021/22

9. 9. 2022 – jesenski rok 2021/22

Počitnice

Jesenske počitnice 25. 10.-29. 10. 2021
Novoletne počitnice 27. 12.-31. 12. 2021
Zimske počitnice 21. 2.-25. 2. 2022
Prvomajske počitnice 28. 4. in 29. 4. 2022
Poletne počitnice 27. 6.-31. 8. 2022

 Praznični dnevi, pouka prost dan

Dan spomina na mrtve 1. 11. 2021
Dan samostojnosti in enotnosti 26. 12. 2021
Pouka prost dan 7. 2. 2022
Prešernov dan 8. 2. 2022
Velikonočni ponedeljek 18. 4. 2022
Dan upora proti okupatorju 27. 4. 2022
Dan državnosti 25. 6. 2022
Marijino vnebovzetje 15. 8. 2022

 Delovna sobota

Dan odprtih vrat 4. 12. 2021

Ocenjevalna obdobja

1. ocenjevalno obdobje 1. 9. 2021-14. 1. 2022
2. ocenjevalno obdobje

Za 1., 2. in 3. letnik

Za 4. letnik

15. 1. 2022-23. 6. 2022

15. 1. 2022-20. 5. 2022

Redovalne konference

1. redovalna konferenca 19. 1. 2022
2. redovalna konferenca

Za 1., 2. in 3. letnik

Za 4. letnik

22. 6. 2022

20. 5. 2022

Izpitni roki

Izpitni rok za izboljševanje ocen, 4. letnik (predmetni izpiti) 24. 5. -27. 5. 2022
Začetek spomladanskega izpitnega roka 26. 5. 2021
Začetek jesenskega izpitnega roka 16. 8. 2021

Govorilne ure

Vsak profesor ima enkrat tedensko govorilne ure. Razpored je objavljen na spletni strani šole.

Skupne popoldanske govorilne ure potekajo po naslednjem razporedu, od 17.00 do 18.30.

Skupne popoldanske govorilne ure:

20. 10. 2021
15. 12. 2021
16. 2. 2022
16. 3. 2022
4. 5. 2022

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek

 

1.A 13. 9. 2021
1.B 13. 9. 2021
1.C 14. 9. 2021
1.D 14. 9. 2021
1.E 13. 9. 2021
2.A 8. 9. 2021
2.B 8. 9. 2021
2.C 14. 9. 2021
2.D 14. 9. 2021
2.E 7. 9. 2021
3.A 6. 9. 2021
3.B 7. 9. 2021
3.C 7. 9. 2021
3.D 7. 9. 2021
3.E 9. 9. 2021
4.A 9. 9. 2021
4.B 6. 9. 2021
4.C 8. 9. 2021
4.D 8. 9. 2021
4.E 6. 9. 2021
2. roditeljski sestanek 10.-14. 1. 2022 (preko Zooma)

Po potrebi se lahko skliče še dodatni roditeljski sestanek

Ostalo

Praktično usposabljanje z delom – 2. letnik (TEK) 23. 5.-17. 6. 2022
Praktično usposabljanje z delom – 3. letnik (TEK)

Praktično usposabljanje z delom – 3. letnik (EKT)

28. 3.-22. 4. 2022

3. 5.-27. 5. 2022

Dan šole 18. 2. 2022
Informativa Januar 2022
Informativni dan 11. in 12. 2. 2022
Maturantski ples za dijake 4. letnika Datum bo javljen kasneje

Ljubljana, 6. 9. 2021

Ravnateljica:

Simona Zupančič