22. aprila, pri nas in v 192 državah Sveta, praznujemo Dan Zemlje. Na ta dan opozarjamo na nujnost varovanja okolja in na prekomerno porabo naravnih virov, katere izčrpavamo še enkrat hitreje kot pa se ti obnavljajo. Glede na trenutno porabo bomo za zadovoljitev potreb v prihodnosti potrebovali vsaj še en planet, ki ga ni. Obstaja pa tudi druga možnost: to je – odgovorno gospodarjenje, ki bo ohranilo vzdržno okolje, omogočilo pravično družbo ter izvedljivo gospodarstvo, ki bo odprlo nova – zelena delovna mesta.

Program dejavnosti na šoli, ki so se vrstile od torka 19. 4. do petka 22. 4:

V tem tednu so se na šoli zvrstile številne dejavnosti, v katerih smo sodelovali dijaki in učitelji in s katerimi smo opozorili ne le na probleme sodobnega Sveta, temveč in predvsem na možne rešitve s katerimi lahko omejimo izčrpavanje naravnih virov in s katerimi lahko ohranimo okolje in vire tudi za prihodnje rodove.

EKSKURZIJA v Luko Koper: Cilj – sonaravni razvoj Luke. V torek, 19. aprila, smo izvedli ekskurzijo v Luko Koper in naravni rezervat v zaledju Luke – Škocjanski zatok. Ekskurzija je bila namenjena dijakom tretjega letnika, smeri EKO. Med ogledi smo ugotovili, da je možen sonaravni razvoj pristanišča tako, da je kljub širitvi pristanišča možno ohranjati naravno okolje. Ekskurzijo smo pripravili s sodelovanjem ekonomskega in družboslovnega aktiva (prof. Srđan Vukovič in prof. Matjaž Napokoj).

IZMENJEVALNICA: Potekala je izmenjevalnica (brezplačna) pomladno-poletnih oblačil, rabljenih knjig ter različne tehnične robe. Izmenjevalnico smo v četrtek in petek dopolnili z možnostjo zamenjave sadik, sobnih rastlin in cvetličnih lončkov. Izmenjevalnico sta pripravili profesorici Daša Orešnik in Majda Deržič.

RAZSTAVA LITERARNIH in LIKOVNIH DEL: Na šolskih panojih v avli šole so predstavljeni eseji dijakov, v katerih so opisovali okoljsko problematiko in likovna dela na temo vremenskih razmer in dneva planeta Zemlja. Razstavo sta pripravila prof. Miranda Pleničar in prof. Andrej Mratinković.

PLAKATI S PREDSTAVITVAMI TRAJNOSTNIH REŠITEV GOSPODARSTVA: Na plakatih so dijaki opozorili na probleme sodobnega gospodarjenja in na možnosti sonaravnega razvoja gospodarstva. Dijaki so predstavili pomen krožnega gospodarstva, trajnostne načine pridobivanja energije ter trajnostne – sonaravne oblike različnih gospodarskih dejavnosti. Razstavo so pripravili dijaki 3.c in prof. M. Napokoj.

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA in ČISTILNA AKCIJA: Začelo se je zbiranje starega papirja in se bo nadaljevalo do konca šolskega leta. V tem tednu bomo v okviru razrednih ur začeli izvajati čistilne akcije. Očistili bomo učilnice in šolsko okolico. Akcijo pripravlja prof. Vida Ravnik.

PROBLEMATIKA ZAVRŽENE HRANE: V avli šole smo slikovito predstavili problematiko zavržene hrane. Opozarjamo na milijone ton zavržene hrane in predstavljamo trajnostne – sonaravne rešitve problema. Pripravili smo zgibanko na temo recikliranih receptov v fizični in e-obliki; zgibanka z recepti, ki so jo pripravili dijaki in prof. Majda Deržič je bila na ogled v avli šole in posredovana po elektronski pošti. Objavljena je bila tudi spletni strani šole z novico Slovenski dan brez zavržene hrane.

OGLED ŠOLSKIH VRTOV: V sodelovanju z oskrbnicama šolskih vrtov (prof. Marta Fister in prof. Ana Godec) smo si za dan zemlje ogledali šolske vrtove in se seznanili s pomenom sonaravne pridelave hrane.

RAZSTAVA TEHNIČNIH IZDELKOV IZ RECIKLIRANIH MATERIALOV: Med deveto in dvanajsto uro so dijaki smeri elektrotehnik telekomunikacij pod vodstvom profesorice Andreje Glavič predstavili inovativne izdelke, izdelane iz odpadnih-recikliranih materialov.

Z vsemi omenjenimi aktivnostmi smo opozorili na širšo problematiko sodobnega Sveta in na možnosti sonaravnega gospodarjenja z naravnimi tako, da jih bomo uspeli ohraniti tudi za prihodnje rodove.

Matjaž Napokoj, prof. geo., zgo.