Pouk preko videokonferenc in spletnih učilnic je ravno tako pouk, zato se moramo vesti  spoštljivo, kot bi bili v šoli.
Da bo pouk potekal kar se da kvalitetno in čim manj stresno, se bomo držali naslednjih pravil vedenja: