Podnebni tek

V torek, 18. 10. 2022, se je na naši šoli v okviru mednarodnega projekta Ekošole pod sloganom »We are running out of time« odvijal podnebni tek, s katerim smo želeli opozoriti na okoljsko problematiko, in tako pridodali svoj kamenček v mozaik ozaveščanja o globalnih spremembah in njihovih posledicah na okolje in ljudi. Štafetni tek je trajal tri ure, znotraj le-tega pa se je skupno zvrstilo 187 tekačev iz 17 oddelkov, pri čemer je vsak oddelek spremljal vsaj en profesor. Omeniti velja tudi, da so bile štafetne palice – v sozvočju s sporočilom teka –  izdelane  iz reciklažnih materialov, za kar gre zahvala našim učiteljem. Na predhodno določenih točkah bežigrajske trase je za usmerjanje udeležencev teka skrbelo tudi 13 prostovoljcev iz 4. b razreda, ki so imeli pri sebi transparente in plakate, s čimer so pritegnili pozornost okoliških prebivalcev in prejeli številne pozitivne odzive.

Potek dogajanja je bil nemoten, odmev dogodka pa nad pričakovanji. Resnično smo lahko ponosni na naše dijake, ki so svojo angažiranostjo, motiviranostjo, vnemo ter dostojnim in kulturnim vedenjem poskrbeli za to, da je bil dogodek uspešen. V upanju, da smo s skupnimi močmi pokazali in dokazali, da nam je mar za okolje, in obenem morebiti koga prepričali, da ignoranca do okolja dandanes ni več sprejemljiva, se že veselimo sodelovanja pri nadaljnjih podnebnih dogodkih.

Ekošola>>