Da, v programu ekonomski tehnik imajo dijaki v oddelkih z dijaki športniki tudi športnega koordinatorja.